Dow สนับสนุนของขวัญและชุดตรวจ ATK ในวันเด็กแห่งชาติ

Dow สนับสนุนของขวัญและชุดตรวจ ATK ในวันเด็กแห่งชาติ

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) มอบชุด Dow Care ประกอบด้วยกระเป๋า เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย พร้อมกับกระบอกน้ำและปิ่นโตข้าว เป็นของรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติประจำปีให้กับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน และชุมชนในจังหวัดระยองกว่า 30 แห่ง

นอกจากนี้ ยังได้มอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้กับสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท โดยมีนางสาวดวงฤทัย ศรีสราญนนท์ ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ และนางสาววชิราพร โพธิพงษ์ ผู้จัดการแผนกกิจการสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมอบของขวัญให้กับผู้บริหารและผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอบ้านฉางและเทศบาลเมืองมาบตาพุดตามลำดับ

Related posts