มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ร่วมกับ กองทัพเรือ กำหนดจัดการแข่งขันเดิน – วิ่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ร่วมกับ กองทัพเรือ กำหนดจัดการแข่งขันเดิน – วิ่ง

 

การกุศล 44 ปี มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ชิงถ้วยรางวัลมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช Run for Health , Run to Help” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ในโอกาสที่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดำเนินกิจกรรมมาครบ 44 ปี รวมถึงเพื่อหารายได้เข้ามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สำหรับนำไปพัฒนาและสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง
ให้สามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนสร้างสุขนิสัยการออกกำลังกาย ด้วยการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไปทุกกลุ่มวัยให้แข็งแรงมีสุขภาพที่ดีตลอดไป


ในปี 2519 คณะรัฐมนตรีมีมติจัดสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โดยรัฐบาลร่วมกับพสกนิกรได้ดำเนินการจัดหาทุน เพื่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช น้อมเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อแสดงออกและเป็นอนุสรณ์ของพสกนิกร โดยดำเนินการจัดหาทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้นเมื่อปี 2520 เพื่อดำเนินการสร้างโรงพยาบาลในท้องถิ่นทุรกันดาร
และห่างไกลเขตเมืองรวม 21 แห่ง และสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการสาธารณสุขและรักษาพยาบาลให้ประชาชน


อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวม และปฏิบัติภารกิจเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ
และครบรอบ 44 ปี ในปีนี้ โดยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มีความจำเป็นต้องระดมทุนเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพและจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยการจัดโครงการ
แข่งขันเดินวิ่งการกุศลในครั้งนี้
สำหรับการแข่งขัน “Run for Health , Run to Help 2022” กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 ใช้เส้นทางการวิ่งในพื้นที่ อ่าวนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี แบ่งการแข่งขันออกเป็นระยะ FUN RUN 5 กิโลเมตร Mini Marathon 10.5 กิโลเมตร และ Half Marathon 21 กิโลเมตร โดยผู้ชนะเลิศ Overall อันดับ 1 – 3
ชายหญิง และผู้ชนะเลิศอันดับ 1 – 3 ชายหญิง แบ่งตามรุ่นอายุ (เฉพาะระยะ 10.5 และ 21 กิโลเมตร)


จะได้รับถ้วยรางวัล ส่วนผู้เข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญรางวัลเป็นที่ระลึก และผู้สมัครทุกท่านจะได้รับเสื้อสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันในวันรับสมัคร แบ่งตามประเภทของการแข่งขัน โดยระยะ 5 กิโลเมตร ราคา 350 บาท ระยะ 10.5 กิโลเมตร ราคา 550 บาท และระยะ 21 กิโลเมตร ราคา 700 บาท ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช บัญชีออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี
14 2102 1137 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงสาธารณสุข และส่งสำเนาการโอนไปยังEmail : [email protected] หมายเลขโทรศัพท์.0 2591 8299.

Related posts