บลูเทค ซิตี้ร่วมสนับสนุนถุงยังชืพสำหรับการดำรงชืพผู้สูงอายุในพื้นที่

บลูเทค ซิตี้ร่วมสนับสนุนถุงยังชืพสำหรับการดำรงชืพผู้สูงอายุในพื้นที่

 


วันนี้(4 มกราคม 2565)ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ทีมงานฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โครงการนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ มอบถุงยังชืพ เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นแก่ผู้สูงอายุ อาทิเช่น น้ำดื่ม 50 แพ็ค ,หน้ากากอนามัย จำนวน 50 กล่อง ,แผ่นรองซับ จำนวน 20 แพ็ค

โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.สมโพชน์ กวักหิรัญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 7 มกราคม 2565 ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าสะอ้าน โดยมีเป้าหมายผู้สูงอายุ จำนวน 160 คน และการติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ติดเตียง จำนวน 7 หมู่บ้าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

 

Related posts