สระบุรี – เทศการปีใหม่ เน้นทุกจุดตรวจเฝ้าระวังควบคุมผู้ที่ดื่มสุราไม่ให้เดินทางบนท้องถนน 

สระบุรี – เทศการปีใหม่ เน้นทุกจุดตรวจเฝ้าระวังควบคุมผู้ที่ดื่มสุราไม่ให้เดินทางบนท้องถนน

 


นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอำเภอทุกอำเภอเฝ้าระวังในพื้นที่โดยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจจุดสกัดและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนท้องถิ่นช่วยควบคุมดูแลผู้ที่ดื่มสุราในพื้นที่ไม่ให้เดินทางบนท้องถนนและใช้มาตรการด่านชุมชนเฝ้าระวังตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุทางถนน

ทั้งนี้สถิติข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม2564จนถึงปัจจุบันคือวันที่ 1 มกราคม 2565 เกิดอุบัติเหตุสะสม 21 ครั้ง. บาดเจ็บ 21 ราย. เสียชีวิต 6 ราย. โดยยานพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุหลักก็คือเป็นรถจักรยานยนต์ทั้งสิ้น 4 ราย รถจักรยาน 1 รายและรถยนต์ประเภทกระบะ 1 ราย
*****************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts