นราธิวาส-แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี “ทุกสิ่งที่เราลงมือทำจะไม่สูญเปล่า เราทำ เราได้ เราแบ่งปัน”

นราธิวาส-แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี “ทุกสิ่งที่เราลงมือทำจะไม่สูญเปล่า เราทำ เราได้ เราแบ่งปัน”

 

ณ บ้านละโพะ ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานฟาร์ม “ไก่ไข่พันธุ์ไฮบริด” ของคุณปวณี เขียวจันทร์ หรือ คุณติ๊ก เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นหนึ่งในเกษตรกรต้นแบบปิดทองหลังพระฯ
โดยได้พูดคุยให้กำลังใจ ก่อนมอบอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ปฏิทินปีใหม่ 2565 และของขวัญปีใหม่จากกองทัพบก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเป็นต้นแบบ และแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชน สังคม

ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวชื่นชม และขอบคุณ คุณปวณี เขียวจันทร์ หรือ คุณติ๊ก ที่เป็นต้นแบบและแบบอย่างที่ดีในการประกอบอาชีพให้กับชุมชน เพราะการลงมือทำ และยืนด้วยประสบการณ์ของตนเองจะเป็นสิ่งที่สามารถนำไปบอกเล่าให้กับผู้อื่นได้อย่างเต็มปาก ในพื้นที่บ้านเกิดของเรายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่จะนำมาทำให้เกิดประโยชน์ได้อีกมากมาย การนำสิ่งที่มีอยู่มาต่อยอดให้มีมูลค่าเพิ่มคือการต่อยอดอย่างคุ้มค่ามาก ลงมือทำในวันนี้เพื่อเป็นต้นแบบให้กับผู้อื่น ผู้อื่นก็จะสามารถนำความรู้ที่เรามีไปต่อยอด สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป หากมีสิ่งใดขาดเหลือ พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ “ทุกสิ่งที่เราลงมือทำจะไม่สูญเปล่า เราทำ เราได้ เราแบ่งปัน”

คุณปวณี เขียวจันทร์ หรือ คุณติ๊ก คือ เกษตรกรต้นแบบปิดทองหลังพระฯ แห่งบ้านละโพะ ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เจ้าของฟาร์ม “ไก่ไข่พันธุ์ไฮบริด” โดยเริ่มต้นจากการเลี้ยงไก่เพียง 5 ตัว เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูป และในปี 2560 เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครของสถาบันส่งเสริม และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริได้เข้ามาส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้านต่าง ๆ แนะนำวิธีการเลี้ยง “ไก่ไข่แบบลดต้นทุน” จึงได้ทดลองทำ ปรากฏว่าสามารถลดต้นทุนได้จริง ซึ่งปัจจุบันเลี้ยงแบบ “อาหารลดต้นทุน” สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000-17,000 บาทต่อเดือน รวมทั้งไก่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ไวต่อโรค แม้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย, ไข่ไก่ฟองโต, ไข่แดงใหญ่ นูน สีสดเปลือกมันวาว เก็บได้นานกว่า 2 สัปดาห์ในอุณหภูมิห้อง และสามารถต่อรองราคากับตลาดได้ เพราะไข่ที่ได้มีความแตกต่างจากไข่ฟาร์มที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปอีกด้วย


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts