องคมนตรี เป็นประธานมอบอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปี 2566 กว่า 300 คน ใน 7 สาขาวิชา

องคมนตรี เป็นประธานมอบอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปี 2566 …

Read More

“เชียงราย”ตม.เชียงรายตรวจเข้มด่านแม่สายสกัดกั้นการค้ามนุษย์และลักลอบขายแรงงานผิดกฎหมาย”

“เชียงราย”ตม.เชียงรายตรวจเข้มด่านแม่สายสกัดกั้นการค้ามนุษย์และลักลอบขายแรงงานผิดกฎหมาย” &n…

Read More

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) EEC เปิดศูนย์เครือข่ายพลังสตรี อีอีซี นำร่องระยอง สร้างกลไกการมีส่วนร่วมและการรับรู้ของชุมชน ผลักดันการเชื่อมโยงการลงทุนสู่การพัฒนาพื้นที่ และชุมชนอย่างยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) EEC เปิดศูนย์เครือข่ายพลังสตรี อี…

Read More

กนอ ร่วมกับ เอสซีจีซี ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยระงับเหตุ ยอมรับเป็นภารกิจที่ยากและท้าทาย

กนอ ร่วมกับ เอสซีจีซี ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยระงับเหตุ ยอมรับเป็นภารกิจที่ยากและท้าทาย ระย…

Read More

ระยอง-รับสมัคร สว. วันแรกมีคนดัง และอดีตผู้สมัครเวทีการเมืองหลายเวทีสมัครด้วย ผอ.กกต.ระยอง แนะผู้ที่จะสมัคร ศึกษาระเบียบให้ดีอาจผิดกฎหมาย สุ่มเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีและถอนสิทธิเลือกตั้ง

ระยอง-รับสมัคร สว. วันแรกมีคนดัง และอดีตผู้สมัครเวทีการเมืองหลายเวทีสมัครด้วย ผอ.กกต.ระยอง…

Read More