อีสท์ วอเตอร์ จัดงาน อีสท์ แฟร์ นำสินค้าชุมชนสู่เมืองหลวง พร้อมโชว์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

อีสท์ วอเตอร์ จัดงาน อีสท์ แฟร์ นำสินค้าชุมชนสู่เมืองหลวง พร้อมโชว์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยื…

Read More

นายกรัฐมนตรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ที่ จ.ระยอง

นายกรัฐมนตรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ที่ จ.ระยอง…

Read More

อุทัยธานี-ตร.รวบ 2 วัยรุ่น มอมเมาแรงงานและเยาวชน ทลายโกดัง 4X100 กลางเมือง

อุทัยธานี-ตร.รวบ 2 วัยรุ่น มอมเมาแรงงานและเยาวชน ทลายโกดัง 4X100 กลางเมือง สภ.เมืองอุทัยธา…

Read More

สระบุรี- วิทยาลัยเทดนิดสระบุรีจัดโครงการบูรณาการการเรียนร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีและศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ก้าวท้าใจและประสบการณ์ความสามารถ

สระบุรี- วิทยาลัยเทดนิดสระบุรีจัดโครงการบูรณาการการเรียนร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระ…

Read More

ไออาร์พีซี ต้อนรับคณะเยี่ยมชม นักบริหารระดับสูงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นบส.ทส.)รุ่นที่ 2 ศึกษาดูงาน “ภาพรวมองค์กรด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม”

ไออาร์พีซี ต้อนรับคณะเยี่ยมชม นักบริหารระดับสูงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นบส.ท…

Read More

นอภ.แกลง เปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน’เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ’ร่วมกันทำความสะอาดและเก็บขยะชายหาด ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นอภ.แกลง เปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน’เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ’ร่วมกันทำความสะอาด…

Read More