รายการ “คนละไม้ คนละมือ” ขึ้นกราบสักการะ “พระอุรังคธาตุ” ในองค์พระธาตุพนม จ.นครพนม เพื่อเผยแผ่พุทธประวัติ และ ความเป็นมา

รายการ “คนละไม้ คนละมือ” ขึ้นกราบสักการะ “พระอุรังคธาตุ” ในองค์พระ…

Read More

ฉะเชิงเทรา-นายกสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย ( เม่งเลี้ยง) เป็นประธานพิธีวางศิลา วิหารหลิ่มเยี้ยงไท้ (ชมคลิป)

ฉะเชิงเทรา-นายกสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย ( เม่งเลี้ยง) เป็นประธานพิธีวางศ…

Read More

ปทุมธานี-ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยามเพ็งพานิชภักดี (สมาชิกวุฒิสภา) นำคณะทำงานเข้าพิธีรับผ้าไตรพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (ชมคลิป)

ปทุมธานี-ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยามเพ็งพานิชภักดี (สมาชิกวุฒิสภา) นำคณะทำงานเข้าพิธีรับผ้าไตรพร…

Read More

เพชรบูรณ์ – ชาวหล่มสักเตรียมจัดงานบุญเจดีย์ข้าว สืบสานบุญคูณลาน บูชาพระแม่โพสพ ครั้งที่ 2

เพชรบูรณ์ – ชาวหล่มสักเตรียมจัดงานบุญเจดีย์ข้าว สืบสานบุญคูณลาน บูชาพระแม่โพสพ ครั้ง…

Read More

กาฬสินธุ์ มอบรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 มูลนิธิราง…

Read More

พิธีบวงสรวงหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัย องค์ที่ 98 ประดิษฐาน ณ สำนักสงฆ์พระพุทธบาทคีรีศรีสุทโธ จ.กาญจนบุรี (ชมคลิป)

พิธีบวงสรวงหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัย องค์ที่ 98 ประดิษฐาน ณ สำนักสงฆ์พระพุทธบาทคีรีศรีสุทโ…

Read More

สุโขทัย หนึ่งเดียวในประเทศไทยลอยกระทงจาน อพท.ส่งเสริมรากเหง้าวัฒนธรรมชุมชนเมืองด้ง อพท.ร่วมชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองด้ง จัดกิจกรรม  “ลอยกระทงจาน”

สุโขทัย หนึ่งเดียวในประเทศไทยลอยกระทงจาน อพท.ส่งเสริมรากเหง้าวัฒนธรรมชุมชนเมืองด้ง อพท.ร่ว…

Read More

นครนายก – วัดช้าง สืบสานประเพณีลอยกระทงวิถีไทย วิถีพุทธ ขอขมาแม่น้ำ สืบสานอนุรักษ์ประเพณีโบราณ (ชมคลิป)

นครนายก – วัดช้าง สืบสานประเพณีลอยกระทงวิถีไทย วิถีพุทธ ขอขมาแม่น้ำ สืบสานอนุรักษ์ปร…

Read More

นครนายก – เทศบาลเมืองนครนายก จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ล่องเรือไฟ ประจำปี 2564 (ชมคลิป)

เทศบาลเมืองนครนายก จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ล่องเรือไฟบริเวณท่าน้ำสวนสาธารณเฉลิมพระเกีย…

Read More