ปทุมธานี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานีบูรณาการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการธุรกิจนำเที่ยว จังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานีบูรณาการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการธุรกิจนำเที่ยว จังหวัดปทุมธานี

นายสุทัศน์ คงแย้ม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางปองทิพย์ วิวัฒนสิเนศวร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านท่องเที่ยว นายพงษ์ศักดิ์ ศักดิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและกำกับความปลอดภัย นักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมบูรณาการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ในพื้นที่อำเภอลำลูกกา อำเภอธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โดยสุ่มตรวจบริษัทผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ บริษัท บ ใบไม้ทัวร์ (๑๙๙๙) จํากัด บริษัท สมาร์ท เวิลด์ แทรเวิล เอเจนท์ จำกัด บริษัท โกลบอลสติวเด้นท์ เซอร์วิส จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัมมาพาเที่ยว ซึ่งผู้ประกอบการทั้ง ๔ ราย มีการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย จังหวัดปทุมธานี มีสถานประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ที่จดทะเบียนทั้งหมด ๑๗๖ แห่ง โดยการสุ่มตรวจในครั้งนี้ บูรณาการร่วมกับนายยงยศ สำราญสุข นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขากรุงเทพมหานคร


(รับผิดชอบจังหวัดปทุมธานี) พร้อมด้วยร้อยตำรวจตรี กฤต สนชาญ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจท่องเที่ยว ๑ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๑ นายสหรัฐ โพธิโต รองผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน กรุงเทพมหานคร และนายปกรพัฒน์ เทพเอื้อตระกูล นายกสมาคมส่งเสริมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวปทุมธานี เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัย ป้องปรามการกระทำผิดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts