สมุทรสงคราม-การนวดข้าวด้วยท้าวเป็นผลให้กระตุ้นเส้นเลือดที่ฝ่าเท้าไหลเวียนได้ดี

สมุทรสงคราม-การนวดข้าวด้วยท้าวเป็นผลให้กระตุ้นเส้นเลือดที่ฝ่าเท้าไหลเวียนได้ดี

 

ทำเองทำจริงและได้ผล ส.ส. รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ พปชร นครศรีธรรมราช กักตัวเนื่องจากติด Covid. (9-20 มีนาคม) ใช้ชีวิตโดดเดียว ด้วยการทำกิจกรรมในเชิง isolate จริงๆ เช่น กิจกรรมการทำนาข้าวในขั้นตอนต่างๆ ตามฤดูกาล ในที่นี้ ได้ทำการ “นวดข้าว” เป็นการย่อยสลายข้าวเปลือกจากเลียงข้าวพันธุ์เล็บนก เพื่อเตรียมส่งเข้าโรงสีข้าว การนวดข้าวทำได้ 3 แบบ คือ 1 ใช้เท้าของคน 2 ใช้ไม้ตีข้าว 3 ใช้วัว ความเดินลุยเหยียบ ทั้งหมดนี้ คือ การทำให้เมล็ดข้าวหลุดออกจากเลียงข้าว นั้น เอง มีการวิเคราะห์เชิงวิทยาการว่ากันว่า ส.ส. รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ พปชร นครศรีธรรมราช กักตัวเนื่องจากติด Covid. (9-20 มีนาคม) ใช้ขีวิตโดดเดียว ด้วยการทำกิจกรรมในเชิง isolate จริงๆ

เช่น กิจกรรมการทำนาข้าวในขั้นตอนต่างๆ ตามฤดูกาล ในที่นี้ ได้ทำการ “นวดข้าว” เป็นการย่อยสลายข้าวเปลือกจากเลียงข้าวพันธุ์เล็บนก เพื่อเตรียมส่งเข้าโรงสีข้าว การนวดข้าวทำได้ 3 แบบ คือ 1 ใช้เท้าของคน 2 ใช้ไม้ตีข้าว 3 ใช้วัว ความเดินลุยเหยียบ ทั้งหมดนี้ คือ การทำให้เล็ดข้าวหลุดออกจากเลียงข้าว นั้น เอง มีการวิเคราะห์เชิงวิทยาการว่ากันว่า การนวดข้าวเป็นผลให้กระตุ้นเส้นเลือดที่ฝ่าเท้าไหลเวียนได้ดี สรุปว่า เป็นผลดีต่อหัวใจ เส้นเลือด และการไหวเวียน แต่ทันด่วนนั้น คือ คันเท้า พอสมควร ครับสรุปว่า เป็นผลดีต่อหัวใจ เส้นเลือด และการไหวเวียน แต่ทันด่วนนั้น คือ คันเท้า พอสมควร

 

Related posts