มุกดาหาร เสริมความรู้ความบทบาทหน้าที่คณะกรรมการกำกับสวัสดิการพลังงานและคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน

มุกดาหาร เสริมความรู้ความบทบาทหน้าที่คณะกรรมการกำกับสวัสดิการพลังงานและคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน
……………………………………………………

 


เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเต็ล อ.เมือง จ.มุกดาหาร นายบุญช่วย น้อยสันเทีย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิด การสัมมนาคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขตในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขตในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานรวมถึงแนะนำขั้นตอนและหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน รับฟังปัญหาเกี่ยวกับการใช้พลังงาน เช่น ไฟตก ไฟดับเป็นผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย

โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา เป็นตัวแทนที่มาจากหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ดำรงธรรมและส่วนราชการระดับจังหวัด รวมถึงผู้ใช้พลังงาน จำนวน 100 คนเข้าร่วมโครงการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
****************************************

ภาพ/ข่าว สวท.มุกดาหาร
เดวิท โชคชัย 092-5259-777

Related posts