ปทุมธานี-นายอำเภอสามโคกเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” พัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ โบราณสถาน

ปทุมธานี-นายอำเภอสามโคกเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” พัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ โบราณสถาน
************************

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๔๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ วัดแจ้ง ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคกเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีนิรันดร์ ใจป้ำ นายก เทศมนตรีตำบลสามโคก รองนายก เทศมนตรีตำบลสามโคก ปลัดเทศบาลตำบลสามโคกกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่


สารวัตรกำนัน บ้านแพทย์ประจำตำบลบางกระบือและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลสามโคก ให้การต้อนรับ ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆให้มีความเจริญเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร เพื่อให้ประชาชนผู้มีจิตอาสา ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ ๙

อีกทั้งเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ การขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจให้เกิดผลสัมฤทธิ์สร้างความสำนึกรักหมู่บ้านชุมชนสร้างความรักความสามัคคีการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนประชาชนเกิดความรักความสามัคคีเกิดการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลตำบลสามโคกและในชุมชน


สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณนางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคก หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยบ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลในตำบลสามโคกที่มาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในวันนี้
และขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังปรารถนาทุกประการท่านกล่าวทิ้งท้ายไว้

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts