ผู้ช่วยฯ รมว.แรงงาน เปิดอบรมเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่าย จังหวัดชลบุรี

ผู้ช่วยฯ รมว.แรงงาน เปิดอบรมเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่าย จังหวัดชลบุรี

 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดการอบรม “เสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่าย จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” เพื่อให้นายจ้าง สถานประกอบการแรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูลขั้นตอน และแนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเน้นแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว การนำคนต่างด้าวเข้าทำงานภายใต้บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างงานระหว่างประเทศ (MOU) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนโทษที่จะได้รับจากการฝ่าฝืนกฎหมาย รวมทั้งการปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าว ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องโดยได้รับเกียรติจากในภาคส่วนต่างๆ ณ โรงแรมโนโวเทล มารีนา ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง


ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ดูแลในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยตรง เพื่อยกระดับเทียร์ให้สูงขึ้น ทำให้ประเทศได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก จากการที่เศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตรของประเทศ ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านแรงงานภายในประเทศที่มีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้นภาครัฐ ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจ จะต้องให้ความสำคัญกับการบริหารแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างยิ่ง


“ปัจจุบันไทยอยู่ในระดับเทียร์ 2 ซึ่งต้องจับตามอง เพื่อยกระดับการจัดลำดับสถานการณ์การแก้ไขการค้ามนุษย์ในประเทศจาก Tier 2 watch list เป็น Tier 1 นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้กับนายจ้าง สถานประกอบการได้เข้าใจบทบาท หน้าที่ การปฏิบัติต่อลูกจ้าง และอบรมแรงงานต่างด้าวให้มีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่ กฎระเบียบ เพื่อป้องกันแรงงานไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์”นายสุรชัย กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับการอบรมเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่าย จังหวัดชลบุรี จัดขึ้นตามโครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว มีผู้เข้าร่วมเป็นนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว จำนวน 300 คน

 

Related posts