สีสัน ชาวสงขลาแห่สักการะขอพรพญานาคราชพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา ที่วัดแช่มอุทิศนำมาประดิษฐานที่วัดเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ตนเองและครอบครัว

สีสัน..วัดแช่มอุทิศ จังหวัดสงขลา จัดพิธีสมโภชนมัสการปิดทองหลวงพ่อ 100 ปี พระพุทธมงคลรัศมีโชติ รวมทั้งพิธีบวงสรวงองค์พ่อปู่ศรีสุทโธ แม่ย่าศรีปทุมมา ณ น้ำตกวังนาคา เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมบุญบารมีของชีวิต และเตรียมเปิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดแช่มอุทิศ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา

 

โดยญาติโยมพุทธบริษัทวัดแช่มอุทิศได้มีนิมิตในการสร้างและมีความศรัทธาต่อองค์พ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา จึงได้อัญเชิญท่านมาประดิษฐาน ณ วัดแช่มอุทิศแห่งนี้ เพื่อเป็นที่สักการะขอพร ขอบารมี ขอโชคลาภ เสริมสิริมงคลกับตนเอง ในการที่พ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาได้มาประดิษฐานในแดนใต้แห่งนี้

ประวัติพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา

นาคาศรีสุทโธ และ นาคีศรีปทุมมา เป็นพญานาคราชผู้เป็นใหญ่ในประเทศไทย เป็นพญานาคราชขององค์อินทราธิราชเจ้า “มีพรหมประกายโลก” หรือวังนาคินทร์คำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็นเวียงวังที่ประทับ องค์นาคาธิบดีศรีสุทโธ มีวรกายสีเขียวมรกต เศียรสีทอง มีเมตตาสูงต่อผู้กราบไหว้บูชา หากอธิษฐานจิตขอในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะสัมฤทธิ์ผล จึงมีผู้คนไปกราบไหว้ บนบานศาลกล่าวกันเป็นจำนวนมาก

ประชาชนที่เคารพศรัทธามักจะเรียกท่านว่า “จ้าวปู่ศรีสุทโธ” และ “จ้าวย่าศรีปทุมมา” องค์นาคาธิบดีศรีสุทโธเป็นมหาเทพนาคาผู้ยิ่งใหญ่ แผลงเศียรได้ 9 เศียร ส่วนองค์นางพญาศรีปทุมมานาคิณีผู้เป็นชายาแผลงเศียรได้ 5 เศียร ทั้งสององค์โปรดปรานการฟังธรรมจากพระอริยสงฆ์มาก และเนรมิตวรกายเป็นเศียรเดียว หรือเป็นมนุษย์ก็ได้ ดั่งคำโบราณอีสานกล่าวว่า “นามนาคนั้นข้างขึ้นเป็นคน…ข้างแรมเป็นนาค” ทั้งองค์ศรีสุทโธและองค์ศรีปทุมมาอยู่ในตระกูลเอราปถะ วรกายของทั้งสององค์มีสีเขียวมรกตและสีเขียวตองอ่อน

ตระกูลของพญานาค
พญานาค เป็นเจ้าแห่งงู แต่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ จึงกระนั้นก็จัดอยู่ในฝ่ายสุคติภูมิ สถิตอยู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาพระครูสมุห์ศุภชัย สุภธมฺโม เจ้าอาวาสวัดแช่มอุทิศ กล่าวว่า เจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ณ ขณะนี้ ด้านหลังที่ญาติโยมเห็นอยู่นี้ก็คือ องค์พ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาในแดนนาคาของภาคใต้ กล่าวได้ว่า จังหวัดสงขลาที่มี 2 ทะเล ทั้งทะเลอ่าวไทยและทะเลสาบ ในการนี้ญาติโยมพุทธบริษัทวัดแช่มอุทิศได้มีนิมิตในการสร้างและมีความศรัทธาต่อองค์พ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา จึงได้อัญเชิญท่านมาประดิษฐาน ณ วัดแช่มอุทิศแห่งนี้ เพื่อเป็นที่สักการะและยึดเหนี่ยวจิตใจ รวมไปถึงเพื่อที่จะให้ญาติโยมที่มาร่วมกันสักการะหลวงพ่อพระพุทธมงคลรัศมีโชติ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญ พระพุทธรูป 100 ปี พระพุทธรูปโบราณของวัด ก็ได้มีโอกาสมากราบสักการะขอพร ขอบารมี ขอโชคลาภ เสริมสิริมงคลกับตนเอง ในการที่พ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาได้มาประดิษฐานในแดนใต้แห่งนี้

สำหรับงานสมโภชนมัสการปิดทองหลวงพ่อ 100 ปี บวงสรวงองค์พญา พ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา ทำบุญทานไฟและทอดผ้าป่าสามัคคีของวัดแช่มอุทิศตั้งแต่วันที่ 16 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

ซึ่งในวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ ท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะได้เป็นองค์ประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคีและเปิดการท่องเที่ยวของวัดแช่มอุทิศซึ่งเป็นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงนิเวศพร้อมไปด้วยกันในวัดแช่มอุทิศในวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของงาน

ก็ขอเจริญพรเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านจะได้มาร่วมบุญสมโภชนมัสการปิดทองหลวงพ่อ 100 ปีบวงสรวงองค์พญานาคฉลองสมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิ์และหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดในวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเสริมสร้างบารมี ยึดหลักเอาคุณงามความดี ยึดหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปดำรงชีวิต ให้ชีวิตมีความสุขความเจริญ

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts