สมุทรปราการ – “ดร.ยงยุทธ” สส.พลังประชารัฐ ผู้ก่อตั้งโรงเรียน PWS จับมือ ผู้ประกอบการมอบทุนการศึกษา”ร้อยโรงงาน ร้อยดวงใจ หนึ่งโรงเรียน”

สมุทรปราการ – “ดร.ยงยุทธ” สส.พลังประชารัฐ ผู้ก่อตั้งโรงเรียน PWS จับมือ ผู้ประกอบการมอบทุนการศึกษา”ร้อยโรงงาน ร้อยดวงใจ หนึ่งโรงเรียน”

 


ที่โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา (PWS) พร้อมด้วย นางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา ประธานในพิธี นำคณะผู้บริหารโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา และคณะครูร่วมให้การต้อนรับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ที่เดินทางมาร่วมมอบเงินสนับสนุนการศึกษา เพื่อไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา (PWS) ภายใต้กองทุน “ร้อยโรงงาน ร้อยดวงใจ หนึ่งโรงเรียน” และช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน อีกทั้ง ยังครบรอบ 10 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา PWS ประจำปี การศึกษา 2565 อีกด้วย

โดยในปีนี้ ทางโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา มีผู้ประกอบการ นักธุรกิจร่วมมอบทุนสนับสนุนการศึกษาเป็นจำนวนมากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบันรวมเวลา 10 ปี ประกอบกับที่ผ่านมาทางผู้บริหารเทศบาลตำบลแพรกษา ร่วมกับทางโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุน”ร้อยโรงงาน ร้อยดวงใจ หนึ่งโรงเรียน” เพื่อให้ บริษัท ห้างร้าน ได้ทำกิจกรรม CHR ร่วมกับทางโรงเรียน

ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความขาดแคลน แต่มีความประพฤติตนเป็นเด็กดี มุ่งมั่น ตั้งใจเรียน สมควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับทุนการศึกษา อีกทั้ง ให้เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสเทียบเท่าผู้อื่น รวมทั้งการส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการในด้านต่างๆและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทั้งภายในและต่างประเทศ

 

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน

Related posts