สระบุรี/จ.สระบุรีให้การช่วยเหลือครอบครัวนายพยุง มงคลสำโรง ผู้ยากไร้เลี้ยงหลาน 7 คน จากทางจังหวัดสระบุรี

สระบุรี/จ.สระบุรีให้การช่วยเหลือครอบครัวนายพยุง มงคลสำโรง ผู้ยากไร้เลี้ยงหลาน 7 คน จากทางจังหวัดสระบุรี

 


นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า จากที่ได้มีการนำเสนอรายการ”ฅนจริงใจไม่ท้อ ตอน ตาพยุงสู้เพื่อหลานทั้งเจ็ด” นำเสนอความเป็นอยู่ที่ยากลำบากของนายพยุง มงคลสำโรง ที่ต้องเลี้ยงหลาน 7 คน ภรรยาป่วย มีที่อาศัยอยู่ที่ หมู่ 14 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก ผ่านสื่อต่าง ๆ นั้น ทางจังหวัด ได้ให้ความช่วยเหลือมาตั้งแต่ได้รับข้อมูล โดยได้สั่งการให้นายอำเภอมวกเหล็กทำการตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ โดยเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล ปลัดจังหวัดสระบุรี ซึ่งดำรงตำแหน่ง นายอำเภอมวกเหล็ก ณ ขณะนั้น พร้อมนายธีระพัฒน์ ปั้นมา , นายณัฐพงษ์ เพชรรัตน์ ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย นายวิชัย เปาวิมาน นายก อบต.ลำพญากลาง ว่าที่ร.ต.ศุภกฤต ตรีมงคล นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ นายกำพล เทียนขำ กำนัน ต.ลำพญากลาง นายทองคำ จิตนุกร ผู้ใหญ่บ้านม.๑๔ ต.ลำพญากลาง ผู้อำนวยการ/คณะครู ร.ร.บ้านหนองเอี่ยว ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อมอบถุงกาชาด วัสดุอุปกรณ์การเรียน สิ่งจำเป็นในการดำรงชีพ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับครอบครัวดังกล่าว


ได้มีการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินบริจาค โดยมีวัตถุประสงค์ในการรับบริจาคเงิน เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย สร้างอาชีพ และเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็ก ซึ่งต่อมาได้นำเงินบริจาคมาสร้างบ้านหลังใหม่ เนื่องจากหลังเดิมชำรุดทรุดโทรมมากและซื้อโคนมจำนวน ๗ ตัว เพื่อประกอบอาชีพ ปัจจุบันยังมีเงินบริจาคเหลืออยู่จำนวนหนึ่ง และในการเบิกจ่ายเงิน ได้มีนายก อบต.ลำพญากลาง และผู้ใหญ่บ้านกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ปัจจุบันครอบครัวนายพยุง มงคลสำโรง มีรายได้จากการเลี้ยงโคนม เดือนละประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของตนเองและภรรยา รวม ๑,๒๐๐ บาท ซึ่งเพียงพอต่อการดำรงชีพ


ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอมวกเหล็ก พร้อมด้วยนายณัฐพงษ์ เพชรรัตน์ ปลัดอำเภอประจำ ต.ลำพญากลาง นายปฏิญญา สายเชื้อ ปลัดอำเภอ นายวิชัย เปาวิมาน นายก อบต.ลำพญากลาง นายทองคำ จิตนุกร ผญบ.ม.๑๔ ต.ลำพญากลาง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวของนายพยุง มงคลสำโรง โดยได้แจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเรื่องการศึกษาของหลานสาวคนโต ปัจจุบันอายุ ๑๘ ปี ซึ่งออกกลางคันเนื่องจากต้องช่วยตาและยายเลี้ยงโคนม โดยมีความประสงค์จะเข้าศึกษาในระบบการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อ.มวกเหล็ก จะดำเนินการ ขอรับพันธุ์พืชพันธุ์ผักและไก่ไข่เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน พัฒนาการอำเภอ เกษตรอำเภอและปศุสัตว์อำเภอให้การช่วยเหลือ ทุนการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์การเรียน กาชาดจังหวัดสระบุรี ได้ให้การช่วยเหลือ อำเภอมวกเหล็กได้ย้ายหลานซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะเข้าทะเบียนบ้านของนายพยุง มงคลสำโรง อำเภอมวกเหล็กและคณะกรรมการหมู่บ้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งกับเพื่อนบ้าน โดยทางอำเภอมวกเหล็กจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันให้ความช่วยเหลือ ต่อไป

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

Related posts