นราธิวาส – ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก (วันวาเลนไทน์)

นราธิวาส – ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก (วันวาเลนไทน์)


ณ ห้องทะเบียนที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงปาดีพร้อมนางอุไรวรรณ บัวอ่อน ภรรยาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรักในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้คู่สมรสทั้งที่ได้จัดพิธีแต่งงานกันมาก่อนแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสและคู่สมรสที่ตกลงปลงใจจะจัดพิธีแต่งงานกันในอนาคตที่มีความประสงค์จะจดทะเบียนสมรส ได้มาจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก ให้ถูกต้องตามกฎหมาย


สำหรับการจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสในครั้งนี้อำเภอสุไหงปาดีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก (วันวาเลนไทน์) ขึ้นทุกปี และในปีนี้มีคู่รักมาจดทะเบียนสมรส จำนวน 15 คู่ ด้วยกัน


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts