สระบุรี- ทีพีไอ เพาเวอร์ ดูแลด้านสุขภาพในชุมชนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียงพื้นทีตำบลทับกวาง

สระบุรี- ทีพีไอ เพาเวอร์ ดูแลด้านสุขภาพในชุมชนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียงพื้นทีตำบลทับกวาง

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการโรงไฟฟ้า 150 เมกะวัตต์ บมจ.ที่พี่ไอ โพลีน เพาเวอร์ โคย นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์
ประธานคณะกรรมการบริหาร นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส มอบหมายให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียง โดยมอบ ย้ำอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ผ้าห่ม เจลแอลกอฮอลทีพี ไอ และ น้ำดื่มทีฟีไอ ให้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 5 บ้านซับบอน และ หมู่ 10 บ้านถ้ำน้ำพุ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต และ สุขภาพ ของประชาชนในชุมชน
***************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts