สมุทรสงคราม-ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม นำจิตอาสาพระราชทานเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านบางสะแกและร่วมกันเอามื้อสามัคคี ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ปลูกข้าว

สมุทรสงคราม-ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม นำจิตอาสาพระราชทานเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านบางสะแกและร่วมกันเอามื้อสามัคคี ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ปลูกข้าว

 

วันนี้(9 ก.พ.65)ที่บริเวณบ้านบางสะแก หมู่ที่ 6 ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ เบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานกล่าวเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที โดยมีนายมนัส บุญพยุง ประธานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

เพื่อเฉลิม พระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษาและเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนเป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนเป็นสถานที่รวบรวมองค์ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน ที่เหมาะสมตามบริบทของแต่ละภูมิสังคมเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยน สื่อสารสังคมด้านการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยมีนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัด นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน นางชญานี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันเอามื้อสามัคคีด้วยการปลูกกต้นรวงผึ้ง ,ปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืด,กิจกรรมห่มดิน แห้งชาม น้ำชาม ทำแซนวิช จากนั้นร่วมกันปลูก ( ข้าวโยน)

นายมนัส บุญพยุง ประธานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที กล่าวด้วยว่า บริเวณศูนย์แห่งนี้ ถือว่าเป็นโคกหนองนาโมเดล ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้คัดเลือกไว้ บนเนื้อที่ 3 ไร่เศษ ๆ ต่อมาคนในชุมชนได้ร่วมกันเอามื้อสามัคคี ดำเนินการขุดปรับฟื้นที่จนได้เป็น ครัวเรือนต้นแบบ พื้นที่ด้านหน้าจะทำนาข้าว ส่วนบนโคกจะปลูกทุเรียน 3 น้ำ และบริเวณพื้นที่โดยรอบจะปลูกลิ้นจี่ มะพร้าว และส้มโอ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากนั้นยังมีต้นส้มแก้ว ซึ่งเป็นผลไม้ที่ต้องการอนุรักษ์ไว้ให้ คนรุ่นหลัง เนื่องจากมีที่เดียวในจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้หากชุมชนใดสนใจมาศึกษาดูงานสามารถสอบถามรายเอียดได้ที 086-794-6347

 

Related posts