สระบุรี/อำเภอเสาไห้มอบเงินเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบ(ด้านการดำรงชีพ)

สระบุรี/อำเภอเสาไห้มอบเงินเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบ(ด้านการดำรงชีพ)

 


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:00 น . ณหอประชุมอำเภอเสาไห้ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรีนายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่ได้รับผลกระทบ(ด้านการดำรงชีพ)
พันเอก ชนมากรณ์ ภิบาลชนม์ รองกอ..รมน.จังหวัดสระบุรี นายชำนาญ แตงจุด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี(ปภ.) โดยพันจ่าโทเรวัตร ฉาวเกียรติ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาการแทนนายอำเภอเสาไห้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเสาไห้ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเงินช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในวันนี้


ตามที่อำเภอเสาไห้ได้เกิดสถานการณ์ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 ส่งผลให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำป่าสักได้รับความเดือดร้อนและมีประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน(ด้านการดำรงชีพ) เสียหายทั้งบ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วนเช่นคอกสัตว์ต่างๆ เครื่องมือประกอบอาชีพ เครื่องครัว และอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร เครื่องนอน ได้รับความเสียหายจึงได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินอุทกภัยได้รับผลกระทบด้าน(การดำรงชีพ) ตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินอุทกภัยพ.ศ. 2562รวมทั้งสิ้น 8 ตำบล 42 หมู่บ้าน 604 รายเป็นเงิน1,962,455 บาท


โดยมีตัวแทนกำนัน และนายกแต่ละตำบลเป็นผู้รับมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคโคโรน่า 2019 แบบ new normal โดยมีผู้ประสบภัย 8 ตำบลได้แก่ตำบลบ้านยาง(ในเขตเทศบาล) จำนวน 15 ราย ตำบลต้นตาลจำนวน 20 ราย ตำบลเมืองเก่าจำนวน 67 ราย ตำบลพระยาทด จำนวน 34 ราย ตำบลเสาไห้จำนวน 21 ราย ตำบลม่วงงาม จำนวน 31 รายตำบลบ้านยาง(ในเขต อบต.)จำนวน 89 รายตำบลเริงราง จำนวน 224ราย ตำบลสวนดอกจำนวน103 รายรวม604ราย

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

Related posts