สระบุรี : ป.ป.ช. สระบุรี เดินหน้ายกระดับคะแนน ITA ปี 2565

สระบุรี : ป.ป.ช. สระบุรี เดินหน้ายกระดับคะแนน ITA ปี 2565

 


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี นายวิศิษย์ ตันอารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต พร้อมด้วยบุคลากรสนับสนุนฯ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาการประเมิน ITA ประจำปี 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 แห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอหนองโดนและอำเภอดอนพุด โดยได้รับฟังปัญหาและอุปสรรค พร้อมแนะนำแนวทางในการยกระดับคะแนน ITA เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน
****************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts