ปทุมธานี-วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ถวายมุทิตาสักการะ พระมงคลวโรปการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร ศูนย์รวมจิตใจชุมชนคุณธรรมวัดชินวราราม จังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี-วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ถวายมุทิตาสักการะ พระมงคลวโรปการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร ศูนย์รวมจิตใจชุมชนคุณธรรมวัดชินวราราม จังหวัดปทุมธานี
*********************

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญอายุวัฒนมงคล ๕๐ ปี พระมงคลวโรปการ (ชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร ในวันนี้

นอกจากเป็นการทำบุญอายุวัฒนมงคลพระมงคลวโรปการแล้ว ชุมชนคุณธรรมวัดชินวรารามวรวิหาร ยังประกอบพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – 19) และพระมงคลวโรปการได้มอบรถพยาบาล ให้แก่มูลนิธิร่วมกตัญญู จำนวน ๑ คัน โดยมี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี พุทธศาสนิกชน ร่วมถวายมุทิตาสักการะ พระมงคลวโรปการ ศูนย์รวมจิตใจชุมชนคุณธรรมวัดชินวรารามวรวิหาร จังหวัดปทุมธานี

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts