ปทุมธานี-พิธีเปิดงานประจำปี ปิดทองลูกนิมิตวัดเกาะเกรียง เพื่อหารายได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ทดแทนหลังเก่าเนื่องจากมีสภาพทรุดโทรม (ชมคลิป)

ปทุมธานี-พิธีเปิดงานประจำปี ปิดทองลูกนิมิตวัดเกาะเกรียง เพื่อหารายได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ทดแทนหลังเก่าเนื่องจากมีสภาพทรุดโทรม
*************************

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=4tqWDax9gb8[/embedyt]

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารปฎิบัติธรรมหลังใหม่ วัดเกาะเกรียง ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี พระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ พระมหาบัญญัติ สุจิตฺโต ดร. เจ้าอาวาสวัดเกาะเกรียง ประธานดำเนินงานฝ่ายสงฆ์ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประจำปี ปิดทองลูกนิมิตวัดเกาะเกรียง พร้อมด้วยนายวีระ กล่ำสนอง นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด คุณสมชาย ประสานเสียง รองนายกเทศมนตรีฯ, พล.ต.หญิง มาลินี พิพิธกุล, ดร.จิดาภา แต่สกุล นายกสมาคมสตรีไทยสากล, ผศ.ดร.อำไพพรรณ สิงห์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์สมาคมสตรีไทยสากล (ขอนแก่น) คุณพูลสวัสดิ์ สิงห์ดง ผู้อำนวยการศูนย์สมาคมสตรีไทยสากล (นนทบุรี) คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ บริษัท พรศิวะวัสดุก่อสร้าง จำกัด คณะผู้จัดงานฯ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน

ส่วนภายในงาน สมาคมสตรีไทยสากล ได้ร่วมออกโรงทานก๋วยเตี๋ยว, คุณลัดดา ผ่องใส ผู้อำนวยการศูนย์สมาคมสตรีไทยสากล (น่าน) พร้อมคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกฯ ร่วมออกโรงทานทอดมัน และ ผศ.ดร.อำไพพรรณ สิงห์สกุล ร่วมถวายโต๊ะพับเอนกประสงค์ 30 ตัว ในโอกาสนี้ด้วย ด้านพระมหาบัญญัติ สุจิตฺโต ดร. เจ้าอาวาสวัดเกาะเกรียง ให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวว่า เนื่องจากวัดเกาะเกรียงตั้งอยู่ในพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงหน้าฝน วัดก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม อุโบสถของวัดเกาะเกรียงจึงมีสภาพทรุดโทรม คณะสงฆ์ฯ และคณะกรรมการวัดฯ จึงได้ลงมติในที่ประชุม จัดงานประจำปี (ครั้งที่๑) ปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดเกาะเกรียง สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานประจำปีปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดเกาะเกรียง ๑.เพื่อขยายพื้นที่โบสถ์ เนื่องจากโบสถ์มีอายุนานและพื้นที่ทรุด ๒.เพื่อระดมทุนในการจัดสร้างโบสถ์หลังใหม่ทดแทนโบสถ์หลังเก่า

เพื่อขยายพื้นที่เข้ามาภายในพื้นที่วัดให้ใหญ่ขึ้นและยาวมากขึ้น เพื่อให้สมฐานะที่เป็นวัดมอญ เป็นการบูรณะและบูรณาการ ทำให้ชุมชนมอญมีความสมบูรณ์ เนื่องจากเจดีย์มอญ ๘ เหลี่ยม ผู้ที่จะสร้างได้ต้องเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง ซึ่งผู้ที่สร้างเจดีย์มอญ ณ วัดเกาะเกรียง คือ สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ในสมัยปลายกรุงธนบุรี เป็นช่วงที่คนมอญและคนพม่ารบกัน ๓.เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดต้นพะยอม ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา เนื่องจากทางวัดต้นพะยอมตั้งอยู่ในชุมชนขนาดเล็ก ห่างไกลความเจริญอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ๔.เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารโบสถสำนักสงฆ์เขาภูน้อยจันทสุนทรธรรม (สาขาวัดป่าเครือวัย์) ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด เนื่องจากทางสำนักสงฆ์เขาภูน้อยฯ ตั้งอยู่ในชุมชนขนาดเล็ก ห่างไกลความเจริญอยู่ในถิ่นทุรกันดาร อุโบสถ คือสถานที่ทำสังฆกรรมสำคัญๆ มากมาย เช่น

กานอุปสมบท การทำวัตรเช้า การทำวัตรเย็น การลงพระปาฎิโมกข์ การปราวณาเข้าพรรษา การปราวณาออกพรรษา การสวดกฐิน เป็นต้น ถือว่าเป็นบุญใหญ่ วัด ๑ วัดมีอุโบสถได้เพียง ๑ หลัง จึงมีอานิสงส์มาก แต่การก่อสร้างอุโบสถต้องใช้ทุนทรัพย์กำลังทรัพย์และกำลังคนกำลังศรัทธามหาศาล จึงขอเชิญชวนสาธุชนทั้งหลายเที่ยวงานประจำปี ทำบุญปิดทองลูกนิมิตวัดเกาะเกรียง ภายในบริเวณกองบุญรอบๆ อุโบสถ จัดกิจกรรมบุญหลากหลาย อาทิ ปิดทองลูกนิมิต ๓ วัด ประกอบด้วย ๑.วัดเกาะเกรียง จ.ปทุมธานี ๒.วัดต้นพยอม จ.สงขลา ๓.สำนักสงฆ์เขาภูน้อยจันทสุนทรธรรม (สาขาวัดป่าเครือวัย์) จ.ร้อยเอ็ด กราบสักการะหลวงพ่อขาวในอุโบสถ ขอพรหลวงพ่อโต (ซัมปอกง) ทำบุญสังฆทาน ผ้าป่าลอยฟ้า สร้างกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ลอยเทียนสะเดาะเคราะห์ ทำบุญโรงศพ ฯลฯ และร่วม ชม! ชิม! ช็อป! สนับสนุนสินค้าราคาถูกจากกลุ่มวิสาหกิจชุมร่วมออกร้านกว่าร้อยร้านค้า อาทิ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้านโควิด ผ้าปาเต๊ะ เครื่องประดับมงคล โกลด์ มันนี่ ร่วมขึ้นชิ่งช้ามงคล สวนสนุก และอาหารตลอดเส้นทางเข้าจนสุดริมน้ำเจ้าพระยาวัดเกาะเกรียง ระหว่างวันที่ ๒๗ ม.ค. – ๔ ก.พ.๖๕ สำหรับท่านใดมีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถวัดเกาะเกรียง ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ พระมหาบัญญัติ สุจิตฺโต ดร. เจ้าอาวาสวัดเกาะเกรียง โทร . ๐๘๕ – ๑๒๐ – ๕๗๖๐ อานิสงส์ ของการสร้างอุโบสถก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ก่อให้เกิดสติปัญญาความฉลาดเฉลียว ก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดอง มีอายุที่ยื่นยาว อานิสงส์หาประมาณมิได้ การฝากทรัพย์สร้างอุโบสถของท่านจะอยู่ในพระพุทธศาสนา ชั่วลูกชั่วหลาน เหลน โหลน อานิสงส์มากมายมหาศาล หาที่สุดมิได้ ผู้ทำบุญย่อมได้ความปลื้มปิติ สุขอย่างสูง มีสมาธิ มีปัญญา ทำจิตใจใสสะอาด สว่าง สงบสุข พร้อมด้วยจะได้บรรลุธรรม อันประเสริฐที่พึ่งพอใจ อาทิ ญาน อภิญญา อริยมรรค อริยผล และกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน ตลอดกาลนานเทอญ

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน

Related posts