เชียงใหม่-คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ร่วมยินดีกับช้างทองคำและศาสตราจารย์พยาบาลคนใหม่

เชียงใหม่-คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ร่วมยินดีกับช้างทองคำและศาสตราจารย์พยาบาลคนใหม่

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับคุณสายทอง คำป้อ หน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มด้านบริการ (บริการทั่วไป) ประจำปี 2564

และ ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในปี 2564ในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานมอบ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565


พัฒนชัย/เชียงใหม่

Related posts