เพชรบูรณ์ มูลนิธิราชประชา ร่วมกับ ทหารพัฒนา เยียวยาไฟไหม้บ้าน

เพชรบูรณ์ มูลนิธิราชประชา ร่วมกับ ทหารพัฒนา เยียวยาไฟไหม้บ้าน

 

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) ให้แก่ น.ส.บุญเกิด ยอดพันคำ และ นางคำพอง สุนทรี บ้านเลขที่ 62 และ 102 ม.15 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์


โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายอำเภอหล่มสัก ผู้นำท้องถิ่นร่วมในพิธี ในโอกาสเดียวกันนี้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16ฯ ได้มอบน้ำดื่มสะอาด หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมเครื่องบริโภคแก่ผู้ประสบภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์/รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน

ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts