พี่ใหญ่ ส่งผ่านความห่วงใยให้พี่น้องประชาชน ในทะเลอ่าวไทยตอนบน ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

ทัพเรือภาคที่1 โดย กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่1 ยังคงห่วงใยพี่น้องประชาชนในทะเลอ่าวไทยตอนบน ส่งเรือรบ ลาดตระเวนดูแล พี่ น้อง ประชาชน อย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติหน้าที่แบบนิวนอร์มอลภายใต้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

 


เมื่อวันที่ 20 ม.ค.65 กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 1 ได้ตรวจความพร้อมของเรือหลวงสงขลา และได้สั่งการให้ เรือหลวงสงขลาแสดงความพร้อมโดยการออกเรือลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ ดูแลพี่น้องประชาชนในทะเล เน้นย้ำเรือหลวงสงขลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ต้องปฏิบัติแบบนิวนอร์มอล ภายใต้มาตราการการแพร่ระบาดของไวรัสฯ


ในการนี้ เรือหลวงสงขลา ได้แสดงความห่วงใย พี่ น้อง ประชาชน ในทะเล โดยการจัด เจ้าหน้าที่พยาบาล ให้คำปรึกษาเรือประมงในการปฏิบัติงานในทะเลภายใต้การแพร่ระบาดของไวรัสฯ นอกจากนี้ยังได้มอบ ยาเวชภัณฑ์ และ แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เพื่อใช้ในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 อีกด้วย ซึ่งเป็นการ ส่งผ่านความห่วงใยให้พี่น้องประชาชน ในทะเลอ่าวไทยตอนบน ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ว่า ( พี่ใหญ่แห่งอ่าวไทยตอนบน ) ทัพเรือภาคที่1 ไม่ทอดทิ้ง และ พร้อมอยู่เคียงข้าง พี่ น้อง ประชาชน แม้สถานการณ์จะยากลำบากเพียงใดก็ตาม


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี 0909535645
#รวมใจภักดิ์รักชาติราษฎร์ศรัทธา
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
ภาพ..เรือหลวงสงขลา / กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
ข่าว..กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 1

Related posts