ตราด-จบลงแล้วรุ่นที่ 1 ประจํางบประมาณ 2565 จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนตราด มอบวุฒิบัตรให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฝึกกำลังประชาชนตำบลชายแดนตําบลคลองใหญ่ ปี 2565 (ชมคลิป)

ตราด-จบลงแล้วรุ่นที่ 1 ประจํางบประมาณ 2565 จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนตราด มอบวุฒิบัตรให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฝึกกำลังประชาชนตำบลชายแดนตําบลคลองใหญ่ ปี 2565

จบลงแล้ว”จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนตราด มอบวุฒิบัตรให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฝึกกำลังประชาชนตำบลชายแดนตําบลคลองใหญ่ ปี 2565

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=7TnQHVHLMb4[/embedyt]

เมื่อช่วง 14.00น.วันที่ 20 มคราคม 2565 ที่ศาลาการเปรียญวัดอรุณราษฎร์พัฒนา นาวาเอก ทวี วงศ์วาน ผู้อำนวยการฝึกกําลังประชาชนตําบลชายแดนศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกกำลังประชาชนตำบลชายแดนตำบลคลองใหญ่ จํานวน 9 หมู่บ้าน จํานวน 60 คน และมอบวุฒิบัตรให้กับประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมโดยมีนาวาตรี ศักดิ์ชัย ศรีวิไสย หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด หน่วยเฉพาะกิจจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนตราด เป็นผู้กล่าวรายงานปิดฝึกอบรมในครั้งนี้

โดยมี นาวาโทภัทรฉัตร รุ่งแสง ผล.ฉก.นบ.182 รองนายก อบต.คลองใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน ปศุสัตว์อําเภอแหลมงบ ชุดปฎิบัตการที่ 23 บ้านไม้รูด และผู้บริหารท้องถิ่นให้เกียรติร่วมในพิธีปิดและร่วมมอบวุฒิบัตรผู้อํานวยการฝึกกําลังประชาชนตําบลชายแดนลศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กล่าวว่า ตามที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้ศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ดำเนินการฝึกกำลังประชาชนตำบลชายแดนตำบลคลองใหญ่โดยเริ่มดำเนินการฝึกมาตั้งแต่วันที่ 18-20 มคราคม พ.ศ. 2565 บัดนี้การฝึกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts