สุโขทัย- ตรวจติดตามการจำหน่ายเนื้อหมู และมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่ตลาดสด อย่างต่อเนื่อง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจำหน่ายเนื้อหมู และมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่ตลาดสดอำเภอบ้านด่านลานหอย เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคา อย่างต่อเนื่อง

 


นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยป้องกันจังหวัดสุโขทัย ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านด่านลานหอย สาธารณสุขอำเภอ และนายกเทศมนตรีตำบลลานหอย ลงพื้นที่ตลาดสดบริเวณหน้าอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้า พร้อมแนะนำพ่อค้าแม่ค้าให้จำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม และติดป้ายราคาสินค้าอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง พร้อมกำชับพ่อค้า แม่ค้าต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างจริงจัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ด้วย ซึ่งผลการลงพื้นที่ในครั้งนี้พบว่าร้านค้าต่างๆ ติดป้ายราคาที่ชัดเจน

Related posts