นครนายก – ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีเยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการดำเนินกิจกรรมบัดดี้ฮีโร่ และโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพณ โรงเรียนวัดสันตยาราม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

นครนายก – ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีเยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการดำเนินกิจกรรมบัดดี้ฮีโร่ และโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพณ โรงเรียนวัดสันตยาราม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

 


วันที่ 18 มกราคม 2565 กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ วัยเรียนวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครนายก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตอไม้แดง จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการดำเนินกิจกรรมบัดดี้ฮีโร่ และโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ณ โรงเรียนวัดสันตยาราม

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียนแกนนำ ด้านสุขภาพในโรงเรียนนำร่อง ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินในนักเรียนร่วมกับคณะครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยวันนี้ได้ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับนักเรียนแกนนำ การ ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในนักเรียนแกนนำ และได้มอบหนังสือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ รวมถึงอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมบัดดี้ฮีโร่ให้แก่โรงเรียน เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป
***************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts