สตูล ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ เนื่องจากสินค้าราคาแพง (ชมคลิป)

สตูล ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ เนื่องจากสินค้าราคาแพง

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=LaZeuKqgbao[/embedyt]

วันนี้ 18 ม.ค. 2565 ที่ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานประชุมหารือการดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สถานการณ์ปัญหาค่าครองชีพครัวเรือนในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สืบเนื่องจากการปรับราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ โดยรัฐบาลมีความห่วงใยผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน และได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า จากการประชุมในครั้งนี้ได้รับทราบสถานการณ์การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้มีการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล ซึ่งได้รับงบประมาณจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ให้ดำเนินงานโครงการ “หมูพาณิชย์…ลดราคา ช่วยประชาชน” จำหน่ายหมูเนื้อแดง กิโลกรัมละ 150 บาท มาแล้ว จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรก ตั้งแต่ 24 พ.ย. – 23 ธ.ค. 64 จำนวน 6 จุด ครั้งที่ 2 จำหน่ายจำนวน 4 จุด ตั้งแต่วันที่ 7-15 ม.ค. 65 และครั้งที่สามในครั้งนี้ จะจำหน่ายจำนวน 6 จุด ในวันที่ 16 ม.ค. – 31 ม.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป นอกจากนั้นยังมีไข่ไก่ที่ราคาแพงขึ้น โดยรัฐบาลได้มีการประชุมหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรึงราคาไข่ไก่ไม่ให้ปรับสูงขึ้นจนเกิดภาระแก่ผู้บริโภค


ทั้งนี้ในส่วนของเรื่องพืชผัก สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล รายงานว่าอยู่ในภาวะปกติ นอกจากนั้นได้เตรียมจัดตลาดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดทุกสัปดาห์ ทุกอำเภอ และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนจับจ่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ไข่ไก่ สินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดสตูล บริเวณหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล ในวันที่ 26 ม.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Related posts