เพชรบูรณ์-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอวังโป่ง

เพชรบูรณ์-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอวังโป่ง

 

นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปมอบให้ นางสมคิด เพราแก้ว ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 1 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนายชัยวัฒน์ พรมดี กำนันตำบลท้ายดง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำเภอวังโป่ง หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา เข้าร่วม พร้อมมอบเงินและสิ่งของเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น


เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 21.00 น. ได้เกิดเหตุอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 1 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยของนางสมคิด เพราแก้ว อายุ 54 ปี ผู้พักอาศัย 3 คน สาเหตุเกิดจากหลานชายจุดเทียนอ่านหนังสือแล้วดับไม่สนิท หลังถูกการไฟฟ้าตัดไฟนานกว่า 2 เดือน เพราะไม่มีเงินจ่าย ขณะเกิดเหตุไม่มีผู้อยู่ในตัวบ้าน จึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ โดยได้ประสานขอความช่วยเหลือไปยังเทศบาลตำบลวังโป่ง ,เทศบาลตำบลท้ายดง, องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน และ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เพื่อขอสนับสนุนรถดับเพลิง และเพลิงสงบในเวลา 23.15 น.

สำหรับการช่วยเหลือ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้มอบ เงิน ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค เป็นการช่วยเหลือ และองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง จะดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบและอำนาจหน้าที่ และได้มีการเปิดบัญชีเพื่อรับบริจาค เมื่อเพียงพอแล้วจะดำเนินการการปิดบัญชี สำหรับในกรณีที่ นางสมคิด เพราแก้ว ถูกตัดค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าได้ชี้แจงว่า ได้มีการค้างค่าไฟฟ้ามานาน 15 เดือน มีการผ่อนผันการชำระมานานเนื่องจากสถานการณ์โควิด- 19 เพื่อช่วยเหลือประชาชน และได้มาตัดไฟเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา เบื้องต้นทางการไฟฟ้า ได้มีการเปิดรับบริจาคเงินจากเจ้าหน้าที่เพื่อนำมาจ่ายค่าไฟที่คงค้าง เป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยอีกทาง


สำหรับการดำเนินงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ นั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น เพื่อดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด ในการดำเนินงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

สนง ปชส.พช/มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts