SPRC ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

SPRC ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง หรือ SPRC ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยคุณพงษ์กรณ์ ช่อชูวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารระบบความปลอดภัย คุณภาพ สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย ได้มอบชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 (Antigen Test Kit: ATK) จำนวน 100 ชุด

ให้แก่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) โดยมีคุณธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สนพ. เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ยังร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่โรงเรียนและชุมชนต่าง ๆ ในเขตมาบตาพุด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 55,600 บาท

SPRC ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตโควิด-19

 

Related posts