นราธิวาส-ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำเหล่าจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาพื้นที่บริเวณชายหาดค่ายจุฬาภรณ์

นราธิวาส-ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำเหล่าจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาพื้นที่บริเวณชายหาดค่ายจุฬาภรณ์

 

ณ อาคารสโมสรร่วมเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พร้อมด้วย นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นาวาเอก โยธิน ธนะมูล ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และเหล่าบรรดาจิตอาสาร่วมงาน โดยกิจกรรมครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้นำเหล่าจิตอาสาทำความสะอาด ทั้งการเก็บขยะ กวาดขยะ เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชายหาดค่ายจุฬาภรณ์

ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์แล้ว ยังเป็นสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙0๔ “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค) รุ่นที่ ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๒๐๐ คน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ ๑0 ทรงพระราชทานให้มีการฝึกหลักสูตร จิตอาสา โดยมีผู้แทนจาก ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วยส่วนราชการและภาคประชาชน ซึ่งเป็นรุ่นแรกของจังหวัดนราธิวาส นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวนราธิวาสเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังได้กล่าวคำขอบคุณ แด่จิตอาสาทุกท่าน ที่เสียสละเวลา มาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts