“วราวุธ” ชูธง ทส. ยกกำลัง X เปิด “ชิงเก็บ ลดเผา” ปี 65 จัดเต็มเชิงรุกป้องกันไฟป่าภาคเหนือ

“วราวุธ” ชูธง ทส. ยกกำลัง X เปิด “ชิงเก็บ ลดเผา” ปี 65 จัดเต็มเชิงรุกป้องกันไฟป่าภาคเหนือ

 

วันนี้ (15 ม.ค. 2565 ) เวลา 13.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชิงเก็บ ลดเผา และเปิดยุทธการป้องกันไฟป่าประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมปล่อยกำลังพลเพื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่ และร่วมชิงเก็บใบไม้ในพื้นที่ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) คณะผู้บริหาร ทส. ตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือป้องกันไฟป่าเข้าร่วมงาน และมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับ ณ อ่างเก็บน้ำวังเฮือ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Video Conferences เพื่อรับมอบนโยบายของหน่วยงานในสังกัด ทส. ในท้องที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

รมว.ทส. กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินโครงการป้องกันการบุกรุกและป้องกันไฟป่าอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นมากยิ่งขึ้น จากที่ในปี พ.ศ. 2564 ประสบความสำเร็จส่งผลให้ค่าจุดความร้อนสะสมลดลงกว่าร้อยละ 50 ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 ภายใต้นโยบาย ทส. ยกกำลังเอ็กซ์ ได้วางเป้าหมายลดค่าจุดความร้อนสะสมลงอีกกว่าร้อยละ 20 โดยจะมุ่งเน้นใช้มาตรการเชิงรุกในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจรในพื้นที่ป่าอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงในป่า ตามมาตรการที่เรียกว่า “ชิงเก็บ ลดเผา” ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ

คือ เราต้องสร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้ตระหนักถึงสิ่งที่กำลังเผา ว่าสามารถนำไปแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าให้กับชุมชนได้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบุกรุกทำลายป่า การเผาป่า ให้เป็นเครือข่ายป้องกันดูแลรักษาป่า สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ให้เข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาไฟป่า รวมถึงร่วมกันปลูกต้นไม้ เพราะนอกจากจะคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ป่าไม้แล้ว ยังสามารถดูดซับและเก็บกักคาร์บอนได้อีกด้วย

ทั้งนี้ รมว.ทส. และคณะผู้บริหารได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่เจ้าหน้าที่และเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า พร้อมกล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ขอให้ปฏิบัติงานด้วยความมีสติ รอบคอบ และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก โดยตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมืออยู่เสมอ รวมถึงนำเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและนวัตกรรม เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับมาตรการในปี พ.ศ.2565 นี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ความรับผิดชอบ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งมีพื้นที่รวม 42.09 ล้านไร่ ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยจัดเตรียมกำลังพลเพื่อประจำในจุดต่าง ๆ ตามแผนที่กำหนด ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ ชิงเก็บ ลดเผา ป้องกันไฟป่า” ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า และแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืน

Related posts