สระบุรี – กำหนดจุดจำหน่ายหมูเนื้อแดงตามโครงการหมูพาณิชย์…ลดราคา ช่วยประชาชน

สระบุรี – กำหนดจุดจำหน่ายหมูเนื้อแดงตามโครงการหมูพาณิชย์…ลดราคา ช่วยประชาชน

 

 


นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายนิพนธ์ วรรณภักดี พาณิชย์จังหวัดสระบุรี เร่งแก้ไขปัญหาหมูราคาแพง ตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งขณะนี้พาณิชย์จังหวัดสระบุรี ได้กำหนดจุดจำหน่ายหมูเนื้อแดงตามโครงการหมูพาณิชย์…ลดราคา ช่วยประชาชน หมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ 150 บาท จำนวน 8 จุดในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 16-31 มกราคม นี้
อำเภอเมืองสระบุรี
-ร้านหมูอ้วนฟาร์ม ตลาดสืบศิริ เวลาจำหน่าย 03.00 น. จนกว่าจะหมด ระหว่างวันที่ 16-31 มกราคม นี้
-ร้านเจ๊ตูน ตลาดสืบศิริ เวลาจำหน่าย 05.00 จนกว่าจะหมด ระหว่างวันที่ 16-31 มกราคม นี้
-ร้านเบทาโกร สาขาเมืองสระบุรี เวลาจำหน่าย 09.00 จนกว่าจะหมด ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2565
-หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี(จำหน่ายร่วมกับตลาดเกษตรกรและตลาด Biz Club) เริ่มวันที่ 14 มกราคม 2565 และจำหน่ายทุกวันศุกร์ และวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนกว่าจะหมด
-มณฑลทหารบกที่ 18 จำหน่ายทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 น.จนกว่าจะหมด
-บริเวณข้าง บขส.จังหวัดสระบุรี จำหน่ายวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 น.จนกว่าจะหมด
อำเภอเสาไห้
-ร้านอ๋อมแอ๋มแอนด์บูม เวลาจำหน่าย 05.00 น. จนกว่าจะหมด ระหว่างวันที่ 16-31 มกราคม นี้

อำเภอวังม่วง
-ร้านหมูเอ็มที จำหน่ายเวลา 09.00 น. จนกว่าจะหมด ระหว่างวันที่ 16-31 มกราคม 2565
อำเภอบ้านหมอ
-ร้านกิตติอินเตอร์ฟู๊ด จำหน่ายเวลา 06.00 น. จนกว่าจะหมด ระหว่างวันที่ 16-31 มกราคม 2565

สำหรับราคาหมูเนื้อแดงในตลาดพื้นที่จังหวัดสระบุรี ขณะนี้มีการจำหน่ายในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 210 บาท และมีจำนวนการจำหน่ายลดลง บางร้านต้องหยุดจำหน่ายเนื่องจากราคาต้นทางราคาสูง อย่างไรก็ตามเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในวันพรุ่งนี้(14 ม.ค.65) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. พาณิชย์จังหวัดสระบุรี จะเริ่มทำการจำหน่ายหมูเนื้อแดงตามโครงการหมูพาณิชย์…ลดราคา ช่วยประชาชน เป็นวันแรก 1 จุด ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี และจะเริ่มเปิดจำหน่ายอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 16 – 31 มกราคม 2565 ในทุกจุดที่จัดไว้บริการ
นอกจากนี้ ได้ติดตามราคาไข่ไก่ ไก่สด ตลอดจนสินค้าควบคุมอื่น ๆ ที่ขณะนี้ได้เริ่มปรับราคาสูงขึ้นทุกประเภททั้งสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงการบริการต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายให้เข้าไปดูแล เพื่อลดภาระ ค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้บริโภค ต่อไป
*****************
กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts