ลำปาง-คณะทำงานศูนย์อำนวยความสะดวกขับขี่ปลอดภัยฯ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน

ลำปาง-คณะทำงานศูนย์อำนวยความสะดวกขับขี่ปลอดภัยฯ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน

 

เจ้าหน้าที่คณะทำงานศูนย์อำนวยความสะดวกขับขี่ปลอดภัย จ.ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกฯ หน่วยบริการประชาชนในเขตพื้นที่ ร่วมพบปะเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ จุดสกัด เน้นย้ำใช้มาตรการทางกฎหมายคุมเข้มทุกด่าน ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินทางช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงศ์ ฐิตวิกรานต์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในนามคณะทำงานศูนย์อำนวยความสะดวกขับขี่ปลอดภัยจังหวัดลำปาง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ทำการออกตรวจเยี่ยมด่านจุดตรวจจุดสกัดหน่วยบริการประชาชน 7 วัน เฝ้าระวังอันตราย ตามจุดสถานที่ตั้งทั้งบนถนนสายรองในเขตชุมชนและเส้นทางสายหลักในเขตท้องที่ 3 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง ทั้งอำเภอสบปราบ เถิน และแม่พริก เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนดูการปฏิบัติหน้าที่ เป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานในจุดบริการสังคม “ศูนย์อำนวยความสะดวก รณรงค์ความปลอดภัยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” พร้อมนำสิ่งของเครื่องบริโภค อาหารกึ่งสำเร็จรูป มอบให้เป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อเป็นสิ่งอำนวยบริการแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ที่อาจแวะเข้ามาใช้บริการภายในศูนย์อำนวยความสะดวกฯ

โดยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ทางเจ้าหน้าที่คณะทำงานศูนย์อำนวยความสะดวกขับขี่ปลอดภัยจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันเข้าตรวจเยี่ยมด่านจุดตรวจและหน่วยบริการประชาชน 3 แห่ง ทั้งที่บริเวณจุดที่ตั้งหน่วยบริการประชาชนบนถนนสายรอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ และที่หน่วยบริการประชาชนบนถนนสายรอง ชุมชนบ้านล้อมแรด หมู่ที่ 4 ในเขตเทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน และที่หน่วยบริการประชาชน จุดที่ตั้งบนถนนสายหลักพหลโยธิน ลำปาง-ตาก บริเวณหน้าด่านตรวจยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรแม่พริก ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก

 

ซึ่งในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่คณะทำงานฯ ได้มีการเน้นย้ำ ให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการศูนย์อำนวยความสะดวกฯ ได้คอยเฝ้าระวังอุบัติเหตุอย่างเข้มข้น เนื่องจากยังเป็นช่วงเริ่มต้นของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตามเส้นทางต่างๆ จะมีประชาชนสัญจรเดินทางกันมากขึ้น ทั้งตามเส้นทางสายหลักรวมไปถึงเส้นทางสายรองต่างๆ โดยขอให้เจ้าหน้าที่ฯ หมั่นคอยสังเกตทำการสกัดรถที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และรถที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรทั้ง 10 ข้อ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันอุบัติเหตุอย่างเข้มงวด และให้หมั่นคอยดูแลระมัดระวังอย่าให้ผู้ที่มึนเมาสุราออกมาขับขี่รถบนท้องถนนอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน หรือควบคุมให้เกิดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่ให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะเพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหมู่ เนื่องจากหากเกิดขึ้นแล้วจะมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก เน้นย้ำให้ประชาชนผู้ที่เดินทางได้ใส่ใจตนเอง และใส่ใจผู้อื่น ปฏิบัติตนให้พร้อมตลอดเวลาในการที่จะรับมือเฝ้าระวังป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส “COVID-19” ด้วย

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts