โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เดินหน้าสานต่อโครงการ “พอร์ตดีมีที่เรียน” ปีที่ 2 เสริมศักยภาพนักเรียนสู่รั้วมหาวิทยาลัย

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เดินหน้าสานต่อโครงการ “พอร์ตดีมีที่เรียน” ปีที่ 2 เสริมศักยภ…

Read More

เทคนิคระยอง จัดงานไหว้ครู เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ และมุ่งปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของ ‘ครู’

เทคนิคระยอง จัดงานไหว้ครู เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ และมุ่งปลูกฝังให้นักเรียน นักศึ…

Read More

สงขลา-ชาวประมงพื้นบ้าน บ้านบ่ออิฐ ยังคงออกเรือจับปลาตามปกติเนื่องจากทะเลเรียบไร้คลื่นลม แต่สัตว์น้ำที่จับได้ลดน้อยลงไม่คุ้มค่าเหนื่อย

สงขลา-ชาวประมงพื้นบ้าน บ้านบ่ออิฐ ยังคงออกเรือจับปลาตามปกติเนื่องจากทะเลเรียบไร้คลื่นลม แต…

Read More

อบจ.ระยอง ร่วมกับ ม.บูรพา จัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง 3 อปท.

อบจ.ระยอง ร่วมกับ ม.บูรพา จัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ย…

Read More