รองผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้างานซ่อมบำรุงตามแผน เพื่อให้การดูแลยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือเป็นไปด้วยความเอาใจใส่ของกำลังพลทุกระดับ และดำรงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือ

รองผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้างานซ่อมบำรุงตามแผน เพื่อให้การดูแลยุท…

Read More

”ภูมิธรรม“ นำพาณิชย์ บริจาคสิ่งของสถานคุ้มครองคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

”ภูมิธรรม“ นำพาณิชย์ บริจาคสิ่งของสถานคุ้มครองคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเ…

Read More

ตำรวจไซเบอร์ รวบผู้ร่วมขบวนการแก๊งไฮบริดสแกม ปลอมเป็นนักข่าว สาวหลอก อดีต ผู้ว่าการ รัฐวิสาหกิจ สูญเงินกว่า 20 ล้าน

ตำรวจไซเบอร์ รวบผู้ร่วมขบวนการแก๊งไฮบริดสแกม ปลอมเป็นนักข่าว สาวหลอก อดีต ผู้ว่าการ รัฐวิส…

Read More

มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ จับมือ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และรายการสถานีประชาชน ไทยพีบีเอส มอบรถเข็นวีลแชร์ เติมกำลังใจให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ จ.นครศรีธรรมราช

มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ จับมือ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และรายการสถานีประชาชน ไทยพีบีเอส …

Read More

”ภูมิธรรม“ ระดมสมอง 81 ผอ. กระทรวงพาณิชย์ ใช้โซ่ข้อกลางคนทุกรุ่น ยกระดับการทำงานเชิงรุก รวดเร็ว มุ่งเป้า ให้เป็นที่พึ่งประชาชน

”ภูมิธรรม“ ระดมสมอง 81 ผอ. กระทรวงพาณิชย์ ใช้โซ่ข้อกลางคนทุกรุ่น ยกระดับการทำงานเชิงรุก รว…

Read More

แรงงานร้อยเอ็ด จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานและอาสาสมัครแรงงานในการบริการและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

แรงงานร้อยเอ็ด จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานและอาสาสมัครแรงงานในการบริการและแก้ไขปัญหากา…

Read More