ฉะเชิงเทรา-สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการดำเนินงานวัฒนธรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการสภาวัฒนธรรม

ฉะเชิงเทรา-สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และแนว…

Read More

AIS จับมือ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ หนองใหญ่ ชลบุรี นำศักยภาพโครงข่ายอัจฉริยะ เสริมขีดความสามารถนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ก้าวสู่ Smart Industrial 4.0

AIS จับมือ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ หนองใหญ่ ชลบุรี นำศักยภาพโครงข่ายอัจฉริยะ เสริมขีดความสามาร…

Read More

อีอีซี เดินหน้าสร้างการรับรู้ระดับพื้นที่ต่อเนื่อง เปิดศูนย์เครือข่ายพลังสตรี อีอีซี นำร่อง ฉะเชิงเทรา ดึงพลังสตรี ร่วมพัฒนาอาชีพ สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างรายได้เข้าถึงชุมชน

อีอีซี เดินหน้าสร้างการรับรู้ระดับพื้นที่ต่อเนื่อง เปิดศูนย์เครือข่ายพลังสตรี อีอีซี นำร่อ…

Read More

คณะนักศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 124 จัดโครงการ “ทิ้งง่าย… เก็บยาก” เยาวชนบางขุนเทียน รักษ์ป่าชายเลน

คณะนักศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 124 จัดโครงการ “…

Read More

ผู้ว่าฯระยอง ร่วมกับ คณะกรรมการกำกับการติดตามตรวจสอบ ด้านสิ่งแวดล้อม ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

ผู้ว่าฯระยอง ร่วมกับ คณะกรรมการกำกับการติดตามตรวจสอบ ด้านสิ่งแวดล้อม ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม…

Read More

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จับมือโรงเรียนใน จ.ระยอง จัดโครงการ ‘พอร์ตดีมีที่เรียนกับบีแอลซีพี’ เติมความรู้เด็กนักเรียน ม. 4-6 ทำ Portfolio มุ่งหวังส่งเสริมอนาคตทางการศึกษาให้นักเรียน เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จับมือโรงเรียนใน จ.ระยอง จัดโครงการ ‘พอร์ตดีมีที่เรียนกับบีแอลซีพี…

Read More

สงขลา-นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียยังคงนิยมขึ้นเขาตังกวน เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของเมืองสงขลาเมืองสองทะเล

สงขลา-นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียยังคงนิยมขึ้นเขาตังกวน เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบขอ…

Read More

Dow รับรางวัลนายจ้างดีเด่นที่สนับสนุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

Dow รับรางวัลนายจ้างดีเด่นที่สนับสนุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย…

Read More

ทต.ทับมา เปิดอบรมโครงการขับรถตามกฎช่วยลดอุบัติเหตุ มุ่งเสริมสร้างวินัยจราจรแก่ ปชช. อันจะเป็นแนวทางในการปรับพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนให้เกิดความปลอดภัย

ทต.ทับมา เปิดอบรมโครงการขับรถตามกฎช่วยลดอุบัติเหตุ มุ่งเสริมสร้างวินัยจราจรแก่ ปชช. อันจะเ…

Read More