GC มอบรางวัลผลงานจากโครงการมหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 8  ในหัวข้อ “Hero To Zero ถ้าโลกอยู่ได้ เราก็อยู่ได้” ชิงทุนการศึกษารวม 660,000 บาท  

GC มอบรางวัลในโครงการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปีที่ 8 ในหัวข้อ “He…

Read More

เทศบาลตำบลทับมา ลงนาม MOU โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เทศบาลตำบลทับมา ลงนาม MOU โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อเวลา …

Read More

ฉะเชิงเทรา-ทกจ.ฉะเชิงเทราผุดโครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น (One Destination, One Local Experience)

ฉะเชิงเทรา-ทกจ.ฉะเชิงเทราผุดโครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น (One Destinatio…

Read More