กองทัพเรือจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเชิงรุก ครั้งที่ 2 ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน กระตุ้นให้กำลังพลใส่ใจดูแลสุขภาพ

กองทัพเรือจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเชิงรุก ครั้งที่ 2 ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุท…

Read More

ปทุมธานี “บิ๊กเหวียง” พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร เป็นปะธานในพิธีมอบผ้าไตรพระราชทานฯแก่นาคผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูป

ปทุมธานี “บิ๊กเหวียง” พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร เป็นปะธานในพิธีมอบผ้าไตรพระราชทานฯแก…

Read More

กองทัพเรือ ตรวจสุขภาพเชิงรุกกระตุ้นกำลังพลใส่ใจดูแลสุขภาพ

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเชิงรุก ครั้งที่ 2 ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุ…

Read More

เพชรบูรณ์-เครือข่ายจังหวัดคุณธรรมเพชรบูรณ์ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือจ.กำแพงเพชร

เพชรบูรณ์-เครือข่ายจังหวัดคุณธรรมเพชรบูรณ์ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือจ.กำแพงเพชร วันที่ 3…

Read More

ฉะเชิงเทรา-มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (RRU) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับวิทยาลัย Baria – Vungtau College of Education (BVCE) ประเทศเวียดนาม

ฉะเชิงเทรา-มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (RRU) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับวิทยาลัย B…

Read More

สระบุรี – อบต.ห้วยขมิ้น และการไฟฟ้าภูมิภาคตรวจสำรวจเขตขยายปรับปรุงไฟฟ้าในพื้นทึ่

สระบุรี – อบต.ห้วยขมิ้น และการไฟฟ้าภูมิภาคตรวจสำรวจเขตขยายปรับปรุงไฟฟ้าในพื้นทึ่ วัน…

Read More

เทศบาลตำบลทับมา เติมความรู้ประชาชน และเด็กนักเรียนโครงการธนาคารต้นไม้ มุ่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ด้วยการปลูกต้นไม้ และป่า

เทศบาลตำบลทับมา เติมความรู้ประชาชน และเด็กนักเรียนโครงการธนาคารต้นไม้ มุ่งเพิ่มพื้นที่สีเข…

Read More

(สุรินทร์) ผบ.กองกำลังสุรนารี รับมอบทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน ประจำปีศึกษา 2566 ผ่านระบบ (VTC)

(สุรินทร์) ผบ.กองกำลังสุรนารี รับมอบทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน ประจำปีศึก…

Read More

เพชรบูรณ์-เลขเด็ดอึ่งด่าง เจ้าของเชื่อนำโชคมาให้ หลังพยายามกระโดดเข้ามาหาถึงในบ้าน

เพชรบูรณ์-เลขเด็ดอึ่งด่าง เจ้าของเชื่อนำโชคมาให้ หลังพยายามกระโดดเข้ามาหาถึงในบ้าน เมื่อวั…

Read More