นครนายก – วัดธรรมปัญญา สวดพุทธาภิเษก , สวดเสริมสิริมงคลนั่งปรก 5 รูป

นครนายก – วัดธรรมปัญญา สวดพุทธาภิเษก , สวดเสริมสิริมงคลนั่งปรก 5 รูป เมื่อเวลา 15.15…

Read More

ปทุมธานี วัดพระธรรมกายอบรมบุคลากรงานเผยแผ่ศาสนาในต่างประเทศ มุ่งหวังให้พระพุทธศาสนาเบ่งบานไกลในต่างแดน

ปทุมธานี วัดพระธรรมกายอบรมบุคลากรงานเผยแผ่ศาสนาในต่างประเทศ มุ่งหวังให้พระพุทธศาสนาเบ่งบาน…

Read More

สตูล เร่งขนอุปกรณ์กล่องบัตรลงประจำหน่วยเลือกตั้ง ทางบก – ตามเกาะแก่งอยู่ไกลฝั่ง

สตูล เร่งขนอุปกรณ์กล่องบัตรลงประจำหน่วยเลือกตั้ง ทางบก – ตามเกาะแก่งอยู่ไกลฝั่ง วันที่ 13 …

Read More

นราธิวาส-ป.ป.ข.นราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจติดตาม สังเก็ตการณ์ เผ้าระวังการใช้งบอุดหนุนเฉพาะกิจ

นราธิวาส-ป.ป.ข.นราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจติดตาม สังเก็ตการณ์ เผ้าระวังการใช้งบอุดหนุนเฉพาะกิจ …

Read More

ตำรวจไซเบอร์รวบยูทูบเบอร์สายดาร์ค “ก็แค่ลม NU” คลังแสงออนไลน์ ส่งขายทั่วประเทศ

ตำรวจไซเบอร์รวบยูทูบเบอร์สายดาร์ค “ก็แค่ลม NU” คลังแสงออนไลน์ ส่งขายทั่วประเทศ เมื่อวันที่…

Read More

“พีทีที แทงค์” ปล่อยพันธุ์ปูม้าสู่ทะเลระยอง อนุรักษ์สมดุลระบบนิเวศ กลุ่มประมงเรือเล็กหาดพลา

“พีทีที แทงค์” ปล่อยพันธุ์ปูม้าสู่ทะเลระยอง อนุรักษ์สมดุลระบบนิเวศ กลุ่มประมงเรือเล็กหาดพล…

Read More

สระบุรี – กกต.จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ 6 สัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้ง ส.ส.

สระบุรี – กกต.จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ 6 สัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ …

Read More