โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.ระยอง ภายใต้โครงการ “ลมหายใจเดียวกัน”

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.ระยอง ภายใต้โครงการ “ลมหายใจเ…

Read More

‘แพทองธาร’ อาสา หาก ‘เพื่อไทย’ เป็นรัฐบาล คนไทยจะต้องไร้จน ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งจะหมดไป พี่น้องเกษตรกรมั่นใจมีรายได้ตลอดปี

‘แพทองธาร’ อาสา หาก ‘เพื่อไทย’ เป็นรัฐบาล คนไทยจะต้องไร้จน ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งจะหมดไป พี่…

Read More

เทศบาลตำบลทับมา อบรมเพิ่มมูลค่าจากเปลือกหอยนางรมแก่ประชาชนในพื้นที่

เทศบาลตำบลทับมา อบรมเพิ่มมูลค่าจากเปลือกหอยนางรมแก่ประชาชนในพื้นที่ สู่ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้…

Read More

ศึกษาธิการจังหวัดระยอง และวิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดงานวันครู ปี 2566

ศึกษาธิการจังหวัดระยอง และวิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดงานวันครู ปี 2566 ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย…

Read More

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ (L.A.T.C) รุ่นที่ 947ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ (L.A.T.C) รุ่นที่ …

Read More

เชิญชวนผู้เสียภาษีแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีที่ชำระให้พรรคการเมือง ผ่านการเสียภาษี (ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91)

เชิญชวนผู้เสียภาษีแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีที่ชำระให้พรรคการเมือง ผ่านการเสียภาษี (ภ.ง.ด.90…

Read More