เทศบาลตำบลทับมา หนุนชุมชนจัดทำแผนชุมชน ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแผนผังภูมินิเวศดิจิทัล มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดแนวทางพัฒนาท้องถิ่นของตัวเอง เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เทศบาลตำบลทับมา หนุนชุมชนจัดทำแผนชุมชน ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแผนผังภูมินิเวศดิจิทัล มุ…

Read More

สระบุรี – “นายกจ้อน” อบจ.สระบุรี อุดหนุนงบประมาณให้ปกครองจังหวัดสระบุรีโครงการป้องกันและแก้ไขปัญญายาเสพติดจังหวัดสระบุรี จำนวน 5,000,000 บาท

สระบุรี – “นายกจ้อน” อบจ.สระบุรี อุดหนุนงบประมาณให้ปกครองจังหวัดสระบุรีโ…

Read More

สระบุรี – กิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day 2022 มหกรรมสร้างจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม(มีคลิป)

สระบุรี – กิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day 2022 มหกรรมสร้างจิตสำนึก รัก…

Read More

สระบุรี – ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ลงพื้นที่เสริมพลังสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพและแนะนำแนวทางปฏิบัติการป้องกันโควิด-19

สระบุรี – ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ลงพื้นที่เสริมพลังสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพแล…

Read More

ตม.ระยอง ลงพื้นที่เกาะเสม็ด ให้คำแนะนำผู้ประกอบการเกี่ยวกับการรับลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเข้าทำงาน

ตม.ระยอง ลงพื้นที่เกาะเสม็ด ให้คำแนะนำผู้ประกอบการเกี่ยวกับการรับลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเข้า…

Read More

สระบุรี/ผวจ.ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระบรี ร่วมปภ. ประกันภัย เปิดโครงการยางเก่าแปรสภาพร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุกับจังหวัดสระบุรี

สระบุรี/ผวจ.ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระบรี ร่วมปภ. ประกันภัย เปิดโครงการยางเก…

Read More

ยอดขายสลากดิจิทัล งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2565 (5 วัน) จำหน่ายแล้ว 12.42 ล้านฉบับ เหลือสลากจำหน่าย 3.82 ล้านฉบับ

ยอดขายสลากดิจิทัล งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2565 (5 วัน) จำหน่ายแล้ว 12.42 ล้านฉบับ เหลือสลากจำ…

Read More

“อลงกรณ์”เดินหน้าพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถีในเมืองมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและอาหารปลอดภัย

“อลงกรณ์”เดินหน้าพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถีในเมืองมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและอาหารปลอดภัย วัน…

Read More

ปทุมธานี ชาวลาดหลุมแก้วร่วมรณรงค์วันดินโลกสร้างแรงกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของดิน

ปทุมธานี ชาวลาดหลุมแก้วร่วมรณรงค์วันดินโลกสร้างแรงกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของดิน เมื่อวันที…

Read More