เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะ สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมแถลงนโยบายแผนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะ สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมแถลงนโยบายแผนการพัฒนาจังห…

Read More

35 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ เข้ายื่นหนังสือขอ รมว.เฮ้ง ช่วยถอนร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ….

35 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ เข้ายื่นหนังสือขอ รมว.เฮ้ง ช่วยถอนร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ในรัฐ…

Read More

“อลงกรณ์”แปลกใจ”ยุทธพล”คัดค้านโครงการแก้ปัญหาลิงแสมจังหวัดเพชรบุรี แนะทบทวนท่าที อย่าขวางความร่วมมือของ2กระทรวง

“อลงกรณ์”แปลกใจ”ยุทธพล”คัดค้านโครงการแก้ปัญหาลิงแสมจังหวัดเพชรบุรี แนะทบทวนท่าที อย่าขวางค…

Read More

เพชรบูรณ์-องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์-องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พลเอก ดาว์พ…

Read More

สมุทรปราการ- “อำนวย บุญริ้ว” นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่คุมเข้ม !! ตรวจความพร้อม รับเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2565

สมุทรปราการ- “อำนวย บุญริ้ว” นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่คุมเข้ม !! ตรวจความพร้อม รับเทศกาลลอยกร…

Read More

เชียงใหม่-“ศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์”แถลงข่าวเปิดวิสัยทัศน์ด้านการท่องเที่ยว เพื่อลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่

ศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ เปิดตัวลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาการท่…

Read More

“วราวุธ” ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในงาน GCNT Forum 2022 รวมพลังภาคธุรกิจนำพาประเทศไทย ก้าวสู่สังคม Carbon Neutrality

“วราวุธ” ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในงาน GCNT Forum 2022 รวมพลังภาคธุรกิจนำพาประเทศไทย ก้าวสู่สังคม…

Read More

ลำพูน – กลุ่มคัดค้านโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อแปรสภาพเป็นพลังงานไฟฟ้า ตำบลศรีบัวบาน

ลำพูน – กลุ่มคัดค้านโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อแปรสภาพเป็นพลังงานไฟฟ้า ตำ…

Read More

สุโขทัย-นายกทุ่งเสลี่ยมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ “ฮ่มสะหลีวิทยา” ภายใต้สโลแกน (บ่หลง บ่ลืม บ่ซึม บ่เศร้า กิ๋นข้าวลำ) เพื่อรอยยิ้มผู้สูงอายุความสุขในชุมชน

สุโขทัย-นายกทุ่งเสลี่ยมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ “ฮ่มสะหลีวิทยา” ภายใต้สโลแกน (บ่…

Read More