เพชรบูรณ์-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้น…

Read More

สระบุรี/“พลเอก ประวิตร” รองนายกฯ ห่วงสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสัก – เจ้าพระยา ลงพื้นที่ จ.สระบุรี เร่ง 13 มาตรการรับมือพร้อมช่วยเหลือประชาชน

สระบุรี/“พลเอก ประวิตร” รองนายกฯ ห่วงสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสัก – เจ้าพระยา ลงพื้นที่ จ.สระ…

Read More

สระบุรี “บิ๊กป้อม”ตรวจสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสัก – เจ้าพระยา ลงพื้นที่สระบุรี เร่ง 13 มาตรการรับมือพร้อมช่วยเหลือประชาชน

สระบุรี “บิ๊กป้อม”ตรวจสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสัก – เจ้าพระยา ลงพื้นที่สระบุรี เ…

Read More

สระบุรี – “เจ้ลั้ง”ตุ้มยนต์พระพุทธบาทพร้อมคณะทำบุญฉลององค์พ่อเขาตก

สระบุรี – “เจ้ลั้ง”ตุ้มยนต์พระพุทธบาทพร้อมคณะทำบุญฉลององค์พ่อเขาตก วันที…

Read More

‘นิพนธ์’ ประสานทุกความร่วมมือเดินแนวทาง “น้ำเสีย อยู่คู่ชุมชนได้” ชี้ความสำเร็จอยู่ที่การร่วมมือทุกฝ่ายต้องช่วยกัน ในงานครบรอบ 27 ปี สถาปนาองค์การจัดการน้ำเสีย(อจน.)

‘นิพนธ์’ ประสานทุกความร่วมมือเดินแนวทาง “น้ำเสีย อยู่คู่ชุมชนได้” ชี้ความสำเร็จอยู่ท…

Read More

ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง-พัทยา และ เอไอเอส ผนึกกำลังต่อเนื่องพัฒนา Smart Terminal นำร่องเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง-พัทยา และ เอไอเอส ผนึกกำลังต่อเนื่องพัฒนา Smart Termina…

Read More

สระบุรี – คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” วัดซับสนุ่น(มีคลิป)

สระบุรี – คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการส…

Read More

สตูล-สหกรณ์กองทุนสวนยางวังใหม่พัฒนา จำกัดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สตูล-สหกรณ์กองทุนสวนยางวังใหม่พัฒนา จำกัดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี นายถาวรศักดิ์ รัตนชูศรี…

Read More