“พีทีที แทงค์”เดินหน้าต่อเนื่อง!ส่งต่อความห่วงใย ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ-ผู้พิการมาบตาพุด

“พีทีที แทงค์”เดินหน้าต่อเนื่อง!ส่งต่อความห่วงใย ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ-ผู้พิการม…

Read More

“พีทีที แทงค์”ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลอุตฯดีเด่น ชู CSR ธนาคารปูม้าบนบก กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน บ้านพลา

“พีทีที แทงค์”ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลอุตฯดีเด่น ชู CSR ธนาคารปูม้าบนบก กลุ่มประมงเร…

Read More

SCGC จับมือเทศบาลตำบลทับมา ส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา จ.ระยอง ต่อยอดนวัตกรรม สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน มุ่งสร้างรายได้ให้ชุมชนควบคู่กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

SCGC จับมือเทศบาลตำบลทับมา ส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา จ.ระยอง ต่อยอดนวัตกรรม สร…

Read More

สระแก้ว-กิจกรรมมอบจักรยานตามโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข”ณ รร.บ้านทดเจริญ ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ

สระแก้ว-กิจกรรมมอบจักรยานตามโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข”ณ รร.บ้านทดเจริญ ต.ฟากห้วย อ.อร…

Read More

สระบุรี – “นายกสมชาย” เทศบาลเมืองแก่งคอย พร้อมผู้บริหารมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

สระบุรี – “นายกสมชาย” เทศบาลเมืองแก่งคอย พร้อมผู้บริหารมอบถุงยังชีพช่วยเ…

Read More

Dow คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ กรมอนามัย ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

Dow คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ กรมอนามัย ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม   ก…

Read More

ปทุมธานี องค์กรอะพาสร่วมกับสมาชิกสภา อบจ.เขต 4 และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคูคต เขต 1 มอบสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง

ปทุมธานี องค์กรอะพาสร่วมกับสมาชิกสภา อบจ.เขต 4 และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคูคต เขต 1 มอบสิ่งขอ…

Read More

พก. ผนึกกำลัง APCD หนุนโครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพคนพิการ เพื่อการจ้างงานอย่างยั่งยืน

พก. ผนึกกำลัง APCD หนุนโครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพคนพิการ เพื่อการจ้างงานอย่างยั่งยืน วันที…

Read More

“เกษตรฯ.”รุดหน้านโยบายอาหารแห่งอนาคตขยายความร่วมมือกับญี่ปุ่นเพิ่มส่งออกผลิตภัณฑ์แมลงผงจากไทยมุ่งสร้างรายได้สร้างอาชีพใหม่ให้เกษตรกร

“อลงกรณ์”เผยเจรจาสำเร็จดึงมหาวิทยาลัยทากะซากิและบริษัทญี่ปุ่นร่วมมือศูนย์AICพัฒนาอาหารจากโ…

Read More

ฉะเชิงเทรา- ดีเดย์ 5 ก.ค.จำหน่ายแสตมป์ที่ระลึกพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) พร้อมกันทั่วประเทศ

ฉะเชิงเทรา- ดีเดย์ 5 ก.ค.จำหน่ายแสตมป์ที่ระลึกพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) พร้อมก…

Read More