กาฬสินธุ์-เชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติรับพระราชทานเครื่องราช

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดกาฬสินธุ์ …

Read More

จังหวัดสระบุรี/ จัดพิธีมอบแบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”ให้กับนายอำเภอ ตัวแทนกลุ่มทอผ้า นำไปต่อยอดสร้างงาน สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน

จังหวัดสระบุรี/ จัดพิธีมอบแบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”ให้กับนายอำเภอ ตัว…

Read More

สระบุรี/ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตตรวจราชการที่ 1 ตรวจติดตามแผนงานโครงการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

สระบุรี/ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตตรวจราชการที่ 1 ตรวจติดตาม…

Read More

กาฬสินธุ์ อบต.นาเชือกเสนอโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมผู้นำชุมชน ร่วมสำ…

Read More

โครงการ Thailand Riviera การยกระดับเมืองท่องเที่ยชายทะเลสู่การเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนระดับโลก

โครงการ Thailand Riviera การยกระดับเมืองท่องเที่ยชายทะเลสู่การเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนระดับ…

Read More

สมุทรสงคราม – ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเข้าเฝ้าฯเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ

สมุทรสงคราม – ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเข้าเฝ้าฯเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรการแ…

Read More

“เฉลิมชัย”เร่งเครื่องดันไทยฮับออร์แกนิคอาเซียน โชว์ผลงานกระทรวงเกษตรขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 1.5ล้านไร่

“เฉลิมชัย”เร่งเครื่องดันไทยฮับออร์แกนิคอาเซียน โชว์ผลงานกระทรวงเกษตรขยายพื้นที่เกษตรอินทรี…

Read More