ปราจีนบุรี – แม่ทัพภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานค่ายจักรพงษ์และหน่วยบรรเทาสาธารณภัย (ชมคลิป)

ปราจีนบุรี – แม่ทัพภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานค่ายจักรพงษ์และหน่วยบรรเทาสาธารณภัย วัน…

Read More

ระยอง-ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

ระยอง-ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง   วันอัง…

Read More

นราธิวาส-น้ำป่าพ่นพิษพนังกั้นน้ำพังทำน้ำท่วมแล้ว 4 อำเภอโก-ลกหนักสุดถึงขั้นตัดไฟฟ้า

นราธิวาส-น้ำป่าพ่นพิษพนังกั้นน้ำพังทำน้ำท่วมแล้ว 4 อำเภอโก-ลกหนักสุดถึงขั้นตัดไฟฟ้า  …

Read More

สำนักงานเกษตรฯ จ.ลพบุรี นำคณะตลาดเกษตรและผู้ประกอบการร้านอาหารดูงานที่ จ.เพชรบุรี

สำนักงานเกษตรฯ จ.ลพบุรี นำคณะตลาดเกษตรและผู้ประกอบการร้านอาหารดูงานที่ จ.เพชรบุรี   ส…

Read More

สระบุรี/กอ.รมน.จังหวัดสระบุรีจัดโครงการกำกับติดตามและประเมินผลโดยกอรมนภายใต้การบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน”มอบแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตอำเภอหนองแค

สระบุรี/กอ.รมน.จังหวัดสระบุรีจัดโครงการกำกับติดตามและประเมินผลโดยกอรมนภายใต้การบริหารจัดกา…

Read More

ลำปาง-มทบ.32 นำสิ่งของอุปโภค-บริโภคเติมตู้ปันสุข เติมกำลังใจให้พี่น้องประชาชน และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในสถานการณ์โควิด -19 (ชมคลิป)

ลำปาง-มทบ.32 นำสิ่งของอุปโภค-บริโภคเติมตู้ปันสุข เติมกำลังใจให้พี่น้องประชาชน และแบ่งเบาภา…

Read More

นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม สุดปลื้มลูกสาวจบอินเตอร์พร้อมต่อยอดเรียนด็อกเตอร์ในอนาคต

นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม สุดปลื้มลูกสาวจบอินเตอร์พร้อมต่อยอดเรียนด็อกเตอร์ในอนาคต &nbs…

Read More

ม.เกษตร จัดงานแสดงผลการถ่ายทอดนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลอย่างยั่งยืน (ชมคลิป)

ม.เกษตร จัดงานแสดงผลการถ่ายทอดนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลอย่า…

Read More

ฐานทัพเรือสัตหีบ ห่วงใยกำลังพลและประชาชน ในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จัดตรวจเช็คสภาพรถฟรีแก่กำลังพลและประชาชนทั่วไป (มีคลิป)

ฐานทัพเรือสัตหีบ ห่วงใยกำลังพลและประชาชน ในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จัดตรวจเช็คสภาพ…

Read More