กระบี่-พบคลัสเตอร์ใหม่ ลูกเรือแพปลา กว่า 60 ราย สสอ.เมืองกระบี่ เร่งตรวจคัดกรองเชิงรุก 178 ราย พบผลบวกเพิ่มอีก 20 ราย สั่งปิด 3 วัน (ชมคลิป)

กระบี่-พบคลัสเตอร์ใหม่ ลูกเรือแพปลา กว่า 60 ราย สสอ.เมืองกระบี่ เร่งตรวจคัดกรองเชิงรุก 178…

Read More

ปทุมธานี-ต้อนรับอบอุ่นนายกแจ๊สลงพื้นที่เยี่ยมรพ.สต.และจัดหน่วยลงพื้นที่ฉีดโมเดอร์น่าฟรีให้กับผู้ป่วยติดเตียงถึงในบ้าน (ชมคลิป)

ปทุมธานี-ต้อนรับอบอุ่นนายกแจ๊สลงพื้นที่เยี่ยมรพ.สต.และจัดหน่วยลงพื้นที่ฉีดโมเดอร์น่าฟรีให้…

Read More

ยะลา-เบตง ตรวจหาเชื้อโควิด19 คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ทุกคน หากตรวจพบเปลี่ยนคนทันที เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 (ชมคลิป)

ยะลา-เบตง ตรวจหาเชื้อโควิด19 คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ทุกคน …

Read More

กลุ่มเรารักแสมสาร เดินเคาะประตูบ้านขอคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายก และสมาชิก อบต.แสมสาร

กลุ่มเรารักแสมสาร เดินเคาะประตูบ้านขอคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายก และสมาชิก อบต.แสมสาร   …

Read More

เชียงใหม่- มงคล ชัยวุฒิ ลงชิงนายก ทต.เชิงดอย กลุ่มฮักบ้านเกิด เพื่อพัฒนาเชิงดอย ชู 3พร้อม พร้อมสานงานต่อ พร้อมทีมบริหารชุดเดิม พร้อมริเริ่มงานใหม่ (ชมคลิป)

เชียงใหม่- มงคล ชัยวุฒิ ลงชิงนายก ทต.เชิงดอย กลุ่มฮักบ้านเกิด เพื่อพัฒนาเชิงดอย ชู 3พร้อม …

Read More

ปทุมธานี- สหกรณ์จังหวัดปทุมธานีให้เกียรติเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรระดับอำเภอและระดับจังหวัด

ปทุมธานี- สหกรณ์จังหวัดปทุมธานีให้เกียรติเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรระดับ…

Read More

กระบี่สร้างมิติใหม่ทางการค้า จับคู่เจรจา จีน ลาวและมาเลเซีย ตั้งเป้าผู้ประกอบการก้าวสู่การค้าออนไลน์เต็มรูปแบบ คาดว่าเกิดมูลค่าการค้าไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท (ชมคลิป)

กระบี่สร้างมิติใหม่ทางการค้า จับคู่เจรจา จีน ลาวและมาเลเซีย ตั้งเป้าผู้ประกอบการก้าวสู่การ…

Read More

จังหวัดสระบุรี/ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติผ่านระบบ video conference (ชมคลิป)

จังหวัดสระบุรี/ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติผ่านระบบ video…

Read More

ปทุมธานี-สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมจับมือภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อ33 ตลาดเซ็นต์MOUขายสินค้ามาตรฐาน มอก. (ชมคลิป)

ปทุมธานี-สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมจับมือภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อ33 ตลาดเซ็นต์MOUขายสินค้…

Read More

ปทุมธานี-จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีมอบเงินพระราชทาน ช่วยเหลือสถานศึกษาที่ปรับสถานศึกษา เป็นโรงพยาบาลสนาม COVID – 19

ปทุมธานี-จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีมอบเงินพระราชทาน ช่วยเหลือสถานศึกษาที่ปรับสถานศึกษา เป็นโร…

Read More